Sjukskötare /Horisonten - Vasa stad

Vasa stads social- och hälsovårdssektor söker en sjukskötare till en ordinarie tjänst vid mentalvårds- och beroendecentret Horisonten.

Obs! Ansökningar som inkommit under tidigare ansökningsomgång 6.-20.2.2020 beaktas vid valet.

Mentalvårds- och beroendecentret Horisonten är en enhet som lyder under serviceområdet Socialarbete och vårdtjänster för vuxna som är en del av Vasas social- och hälsovårdssektor. Horisonten producerar vårdande och terapeutisk service i fråga om mentalvårds- och beroendeproblem enligt lågtröskelprincipen för vuxenbefolkningen. Vid enheten arbetar en multiprofessionell social- och hälsovårdspersonal. För enhetens medicinska arbete ansvarar de läkare som arbetar vid enheten och har specialiserat sig i vuxenpsykiatri och rusmedelsmedicin. Enhetens servicespråk är finska och svenska och vid behov även engelska.

Till sjukskötarens arbetsbeskrivning vid enheten hör det individuella arbete som görs med klienterna och som grundar sig på sakkunskap i vårdarbete och användning av olika slags terapeutiska metoder. Arbetsuppgifterna innehåller bedömning av service- och vårdbehov samt stöddiskussioner. Vid behov utförs arbete även med klientens familj och andra anhöriga. Samarbetsnätverket är omfattande. Arbetet inkluderar förutom klientarbete genom tidsbokning även det jourarbete under tjänstetid som förverkligas i enheten. Därtill kan det i arbetet ingå ledande av olika grupper.

Vi förutsätter erfarenhet av mentalvårds- eller missbrukararbete, serviceanda, självständighet, flexibilitet samt goda interaktions- och teamarbetsfärdigheter.

Vi uppskattar utvecklingspositiv attityd samt behärskande av olika terapeutiska metoder.

Vi erbjuder intressant och mångsidigt arbete i ett kunnigt, yrkesskickligt och interagerande sakkunnigteam samt gott ledarskap som stöd för ditt arbete.

Behörighetsvillkor är yrkeshögskoleexamen för legitimerad sjukskötare.

Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken (språkintyg).

Den uppgiftsbaserade lönen är 2 414,66 € / mån.
Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Ansvarig ledare Jaana Kurki puh. 040 6581 042

Mentalvårds- och beroendecentret Horisonten
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.