Sjukskötare, kirurgi, bäddavdelning T3 - Vasa sjukvårdsdistrikt

Sjukskötare, kirurgi, bäddavdelning T3 - Vasa sjukvårdsdistrikt

Vi söker
en vikarie för sjukskötare till serviceområdet för bäddavdelningsvård för tiden 13.5-30.11.2019. Placering till en början vid kirurgi, bäddavdelning T3.

Behörighetskrav: legitimerad sjukskötare.
Språkkunskapskrav: god förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda svenska och finska språken.
(Behörighets- och språkkunskapsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi - Rekrytering)

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Avdelningsskötare Anne-Mari Lehti
tel. 06 213 1630
anne-mari.lehti@vshp.fi

Vasa sjukvårdsdistrikt
Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2000 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!

Mer om arbetsgivaren