Skip to main content
test
Sjukskötare, kirurgisk bäddavd. (T3) H4, VCS - Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Vi söker
en vikarie för sjukskötare till Österbottens välfärdsområde för tiden 5.9 - 31.12.2022 med placering till en början vid kirurgiska bäddavdelningen (T3) H4 i Vasa centralsjukhus.


Behörighetskrav:
Legitimerad sjukskötare.
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Avdelningsskötare Anne-Mari Lehti
tel. 06 213 1630
Överskötare Johanna Syren
tel. 040 523 9749
fornamn.efternamn@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb