test
Sjukskötare - Lohjan kaupunki

Kom och arbeta som sjukskötare i hemförlovningsteamet!

Vi söker tvo (2) sjukskötare för fast anställning.

Hemförlovningsteamets arbetssätt ska utvecklas under år 2022 och antalet medarbetare i teamet ska ökas så att klientens funktionsförmåga, möjlighet till rehabilitering och klara sig hemma kan bedömas bättre än tidigare. Målet är att styra klienten till rätta tjänster. Ett tvärprofessionellt team finns till stöd i detta och tillsammans med hemförlovningsteamet har vi effektiverad hemrehabilitering och hemvårdens socialhandledare i samma lokaler.

Du arbetar i hemförlovnings- och hemrehabiliteringsteamet. Arbetsformen är tvåskiftsarbete under vardagar och veckoslut.
Som anställd har du möjlighet att påverka dina egna arbetsskift, i teamet planerar vi arbetsskiften tillsammans.

Din arbetsbeskrivning omfattar bland annat att arbeta som expert på vårdarbete i tvärprofessionella nätverk, självständigt ge klienterna vård och omsorg enligt överenskomna riktlinjer, främja klienternas hälsa och funktionsförmåga, handleda klienter och anhöriga samt medverka i enhetens utvecklingsarbete. Du tar hand om laboratorieundersökningar och genomför säker läkemedelsbehandling enligt behandlingsplanen. Arbetet förutsätter förmåga att självständigt bedöma olika situationer, prövning samt beslutsfattande och handling enligt yrkesansvaret. I arbetet behövs körkort och möjlighet att använda egen bil.

Behörighetsvillkor: Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).
Därutöver förväntar vi oss att sökande har erfarenhet av äldreomsorg samt ett klientorienterat och rehabiliterande arbetssätt.

Grundlön är 2625,47 €/mån., enligt SH-avtalet. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Intervjuerna hålls vecka 5 och 6.

Mer information ges av: (vardagar kl. 08:00-15:00):
områdesansvarig inom hemvården Katariina Pelkonen tfn 044 374 7643, katariina.pelkonen@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 31.1.2022 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-15-22. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Stöd för hemmaboende
Adress: Lojo, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats Lohjan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb