Sjukskötare - Lohjan kaupunki

Du är välkommen i ett tvärprofessionellt team för att utveckla mental- och missbrukarvården i Lojo stad!

Vi söker sjukskötare till visstidsbefattningar till ett team som ansvarar för bedömning av behovet av mental- och missbrukarvård till och med 14.5.2022.

Framgång i arbetet förutsätter kompetens genom arbetserfarenhet eller utbildning i undersökning och behandling av psykiska sjukdomar och beroendesjukdomar, intresse för att utveckla arbetet samt förmåga att agera både självständigt och i team.

Utöver sjukskötare arbetar en socialhandledare samt en psykiatriker och beroendeläkare på deltid i mottagningsarbete. Vi samarbetar aktivt med den övriga primärvården, specialistvården och ungdoms- och socialtjänsterna. Förutom mottagningstjänsterna ingår det i verksamhetsenheten två boendeserviceenheter för rehabiliteringsklienter inom mental- och missbrukarvården samt ett team för arbete som sker i hemmet

Till stöd för det utmanande och intressanta arbetet erbjuder vi den kompetens den tvärprofessionella arbetsgruppen inom mental- och missbrukarvården och den närmaste arbetsgemenskapen har, handledningen i grupp och en välfungerande företagshälsovård. Socialhandledarens närmaste chef är servicechefen.

Behörighetsvillkoret är behörighet som legitimerad sjukskötare i Finland enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Utöver formell behörighet ska sökanden vara registrerad i registret JulkiTerhikki som Valvira upprätthåller och genomgå Lojo stads tillstånd för läkemedelsbehandling under prövotiden.

Grundlön är 2595,60 €/mån., enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo.

Intervjuerna hålls veckor 17.-18.8.2021.

Mer information ges av:
sjukskötare Heidi Epäilys tfn 044 042 1662, heidi.epailys@lohja.fi
servicechef Satu Ek tfn 044 369 2263, satu.ek@lohja.fi (26.-30.7.2021)

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 11.8.2021 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-258-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Mentalvårds- och missbrukartjänster
Adress: Ojamogatan 36, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb