test

Sjukskötare

Ansök senast  11.12.2023 15:45

Vi söker en sjukskötare till funktionshinderservicens serviceproduktion i Västra Nyland.

Arbetet fördelas mellan handledning och övervakning av de svenskspråkiga enheternas egenkontroll i hela Västra Nyland (ca 50 %) och ansvarsuppgifter inom trygg läkemedelsbehandling och organisering av klienternas vårdarbete vid två finskspråkiga enheter i Raseborg (ca 50 %).

Arbetsuppgifterna varierar och uppstår från enheternas, serviceproduktionens och tillsynens behov. På grund av vår unga organisation är arbetsbilden och de därtill hörande uppgifterna under utveckling. Arbetet utförs i en hybridmodell och förutsätter mobilitet i Västra Nylands område.

Du handleder, ger rådgivning och stöder hemenheternas personal i situationer som har att göra med klienternas hälsa och sjukvård, samt i organiseringen av dem. I akuta vårdsituationer som gäller hemenheternas klienter kan arbetet omfatta deltagande i vårdarbetet.
Du deltar i utarbetandet av planer för genomförande av service för klienter i fråga om vårdarbete och läkemedelsbehandling.
Du planerar, genomför och bedömer klienternas vård i samarbete med övriga parter som deltar i vården.
Du introducerar och handleder personal vid behov i fråga om läkemedelsbehandling, vårdåtgärder och vård av en klients hälsa/sjukdom.
Du behandlar avvikelser i läkemedelsbehandlingen tillsammans med en chef och utvecklar åtgärder och arbetssätt tillsammans med personalen.
Du sköter om personalens kompetens i fråga om läkemedelsbehandling i enlighet med gällande anvisningar och enligt behov.
Du ansvarar för uppdateringen av planen för läkemedelsbehandling i enlighet med LUVN:s riktlinjer och deltar i uppdateringen av planerna för egenkontroll tillsammans med personalen.

Behörighetskrav för tjänsten är legitimerad sjukskötare.

Vi förutsätter vaccinationsskydd i enlighet med §48 i lagen om smittsamma sjukdomar samt intyg över tuberkulosutredning enligt §55. Den valda ska genomgå ett narkotikatest enligt Västra Nylands välfärdsområdes antidrogprogram.

Vi värdesätter erfarenhet av arbete i socialvårdens och hälsovårdens kontaktytor, av tillsynsarbete samt kännedom om principerna för verksamheten vid funktionshinderservicens verksamhetsenheter, till exempel självbestämmanderätt, klientdokumentation, läkemedelsbehandling och egenkontroll. Körkort, körkunskaper och möjlighet att använda egen bil inom LUVN-området vid behov.

De anställdas välbefinnande är viktigt för oss och vi vill erbjuda våra anställda mångsidiga förmåner. Utöver omfattande företagshälsovård erbjuder vi bland annat lunchförmån. Du får 300€ per år till ditt förfogande, som du enligt dina önskemål kan använda till kultur-, välfärds-, idrotts- eller kollektivtrafikförmåner. Vi värdesätter balansen mellan arbete och fritid och arbetar enligt en hybridmodell.


Läs mer

https://www.luvn.fi/fi/toihin-meille/toihin-lansi-uudenmaan-hyvinvointialueelle

Ytterligare upplysningar ger: Marja Rees, palveluesimies Raaseporin suomenkieliset yksiköt 0403047172 tai Trude Jansson-Wenberg, serviceenhetschef 0407461240 tai Anu Mattila, palveluyksikköpäällikkö 0406522249. Sähköposti; etunimi.sukunimi@luvn.fi

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Kom och skapa Finlands bästa välfärdsområde! Vårt mål är att varje västnylänning ska ha möjlighet till ett lyckligt och gott liv, från det första besöket på barnrådgivningen till de sista levnadsdagarna. Vi utvecklar tjänsterna tillsammans med personalen och invånarna. Då hittar vi lösningar som lämpar sig just för oss. När vi förenar allas starka sidor och kompetens har vi fina förutsättningar att lyckas med vårt mål.  Vi betjänar 475 000 invånare i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Välfärdsområdet har nästan 10 000 anställda. Vårt mål är en kompetent och mångfaldig personal som återspeglar hela västra Nylands befolkningsstruktur. Vid rekrytering främjar vi jämlikhet och jämställdhet. Tvåspråkighet är en rikedom och vi värdesätter kunskaper i de båda inhemska språken. Västra Nylands välfärdsområde – För att västnylänningarna ska må bra

Läs om arbetsgivare