Skip to main content
test
Sjukskötare (mental- och missbrukarvården) - Lohjan kaupunki

Kom och arbeta som sjukskötare i vårt tvärprofessionella team för att utveckla och producera tjänster inom mental- och missbrukarvården i Lojo!

Vi söker en sjukskötare till mental- och missbrukarvårdens mottagningsverksamhet. Teamet ansvarar för att bedöma behovet av vård, planera och genomföra vården samt för konsultationsstöd till andra aktörer i staden. Utöver sjukskötare arbetar en socialhandledare samt en psykiatriker på deltid, en beroendeläkare och en hälsocentralläkare i mottagningsarbete.

Vi samarbetar aktivt med teamet för boendeservice, med den övriga primärvården, specialistvården och ungdoms- och socialtjänsterna. Vi är också aktivt engagerade i utvecklingsarbetet för Västra Nylands välfärdsområde och bland annat ska vi starta utbildningarna inom verksamhetsmodellen Terapiat etulinjaan hösten 2022.

Vi uppskattar kompetens genom arbetserfarenhet eller utbildning i undersökning och behandling av psykiska sjukdomar och beroendesjukdomar, intresse för att utveckla arbetet samt förmåga att agera både självständigt och i team. Till stöd för det utmanande och intressanta arbetet erbjuder vi en adekvat introduktion, den kompetens den tvärprofessionella arbetsgruppen inom adekvat inskolning. mental- och missbrukarvården och den närmaste arbetsgemenskapen har, handledningen i grupp och en välfungerande företagshälsovård. Det dagliga arbetet koordineras av en ansvarig sjukskötare och servicechefen är närmaste chef.

Behörighetsvillkoret är behörighet som legitimerad sjukskötare i Finland enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Utöver formell behörighet ska sökanden vara registrerad i registret JulkiTerhikki som Valvira upprätthåller och genomgå Lojo stads tillstånd för läkemedelsbehandling under prövotiden.

Grundlön är 2595,60 €/mån. (heltid), enligt SH-talet. När befattningen tillsätts tillämpas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Intervjuerna hålls 1.6.2022. Du kan också föreslå en annan tidpunkt i din ansökan.

Mer information ges av:
ansvarig sjukskötare Rikka Rupponen tfn 044 369 2264, riikka.rupponen@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 27.5.2022 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-204-22. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Mentalvårds- och missbrukartjänster
Adress: Sjukhusvägen 8 och Ojamogatan 34, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats Lohjan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb