Sjukskötare/Missbrukarcentret - Vasa stad

Sjukskötare/Missbrukarcentret - Vasa stad

Social- och hälsosektorn i Vasa stad sker en sjukskötare till ordinarie arbetsförhållande i Vasa missbrukarcenter.

Vasa missbrukarcenter erbjuder vård för över 18 åriga personer som insjuknat i rusmedelsberoende. Till nyktringsvården samt akutvården och avgiftningen kan man söka sig baserat på lågtröskelprincipen, utan remiss och oberoende av tiden på dygnet. Därtill förverkligar vi substitutionsvård för personer som insjuknat i opiodberoende.
Arbetsinsatsen för den sjukskötare som rekryteras riktar sig i huvudsak till substitutionsvården för opiodberoende.

Vi erbjuder sjukskötarna en möjlighet till intressant och mångsidigt arbete, där förutom akut missbrukararbete betoningen ligger på terapeutiska arbetsmetoder samt att leda klienter som insjuknat i rusmedelsberoende mot en rusfri livsstil.

Behörighetskravet är sjukskötarexamen (YHS).

Språkfärdighetskravet är goda muntliga färdigheter i finska och svenska och därtill nöjaktiga skriftliga färdigheter i dessa (språkintyg).

Den huvudsakliga klientgruppen är klienterna inom substitutionsvården, vars vård sker med hjälp av medicinering och psykosocialt stöd. Vi förutsätter gedigen medicinsk kompetens, goda terapeutiska växelverkningsfärdigheter samt förmåga att arbeta med klienter som insjuknat i rusmedelsberoende i olika arbetsuppgifter inom missbrukarcentralen. Därtill förutsätter vi empatiskt, aktivt, bestämt samt yrkesmässigt starka arbetsmetoder samt förståelse för rusmedelsberoende som sjukdom.

Vi uppskattar språkfärdighet, kännedom om rusmedel, rusmedelsberoende samt utmaningar med sinnets funktionsförmåga. Därtill önskar vi goda samarbetsfärdigheter.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd, samt ett vaccinationsintyg.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Missbrukarcentralens chef Mika Nevasaari tfn 040 544 7917

Social- och hälsosektorn / socialarbete och familjeservice / missbrukarcentret
Adress: Vasa, Vasa

Vasa är en vacker, historisk stad där det finns någonting för var och en. I Nordens energihuvudstad finns många arbetsplatser, många olika studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, hav, kultur och energi. Den internationella, genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Vasa och regionen runt om hör till Finlands mest framgångsrika områden, som erbjuder dig möjligheter till nästan vad som helst.
Vi är Vasaregionens största arbetsgivare. Hos oss arbetar cirka 6000 experter inom olika branscher. En kundorienterad, innovativ och nätverksbaserad organisationskultur skapar grunden för gott samarbete. Som arbetsgivare satsar vi på coachande ledarskap och personalens välbefinnande.

Mer om arbetsgivaren