test
Sjukskötare (Osasto 2) - Lohjan kaupunki

Vi söker sjukskötare för fast anställning till hälsovårdscentralens avdelning 2.
Avdelning 2 har profilerat sig i vården av patienter med internmedicinska sjukdomar och sårpatienter.

Sjukskötarens arbete omfattar bland annat att arbeta som expert på vårdarbete, självständigt ge kunderna vård och omsorg enligt överenskomna riktlinjer, främja kundernas hälsa och funktionsförmåga, vägleda kunder och anhöriga samt medverka i enhetens utvecklingsarbete.

Sjukskötaren sköter om laboratorieundersökningar och genomför säker läkemedelsbehandling enligt behandlingsplanen. Arbetet kräver förmåga till prövning och självständig bedömning av olika situationer samt beslutsfattande och handling enligt yrkesansvaret. Till sjukskötarens arbete hör även studerandehandledning och inskolning av nya anställda.

Vi erbjuder intressant arbete, inspirerande medarbetare, stöd av en motiverad arbetsgemenskap och möjlighet att utveckla den egen professionella kompetensen. Vi erbjuder den individuell introduktion som behövs.

Behörighetsvillkor: Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) och ett intyg över registrering i Valvira. Därutöver förväntar vi oss att sökande har erfarenhet av seniorarbete samt ett kundorienterat och rehabiliterande arbetsgrepp i ett multiprofessionellt arbetslag.

Lönen är 2539,66 €/mån., enligt SH-avtalet. När befattningen tillsätts tillämpas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Befattningen kräver ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Intervjuerna hålls vecka 5-6.

Ansökningstiden fortsätts tills 28.1.2022.

Mer information ges av:
Marja Lehtonen tfn 044 374 0093, marja.lehtonen@lohja.fi
Hannele Patjas, tfn 044 369 1121, hannele.patjas@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 28.1.2022 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-442-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Rehabilitering och omsorg
Adress: Ojamongatan 36, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats Lohjan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb