Sjukskötare, Pargas hälsostation - Pargas stad

Pargas stads hälsovårdsenhet lediganslår en befattning som SJUKSKÖTARE på Pargas hälsostation. Till arbetsuppgifterna hör att arbeta i ett mångprofessionellt team, att självständigt och i samarbete med teamet förverkliga vården.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är legitimerad sjukskötarexamen. Vi söker dig som har förmåga att arbeta självständig. Arbetet förutsätter flexibilitet, samt förändrings- och utvecklingsfärdighet. Vi erbjuder introduktion till arbetet.

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Förfrågningar, tf. ansvarig sjukskötare Susanna Peltola-Roos tel. 040 488 5507 eller tf vårdchef Janette Sundqvist tel. 040 488 5503
Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi jobbnyckel 372098.
Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in under adress Pargas hälsovårdscentral/Kirsi Lehtikankare, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, eller per e-post halsocentralen@pargas.fi senast den 8.8 kl. 12.00. Intervjuer 12.8.

Lär dig mer om oss

Pargas stad, Social- och hälsovård, Hälsovård, Hälsostationen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.


Adress: vapparvägen 15 a, 21600 Parainen

Rekommenderade jobb