test
Sjukskötare, psykosocial service, Vasa - Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Vi söker
två (2) sjukskötare till verksamhetsområdet för psykosocial service vid Österbottens välfärdsområde. Placering till en början vid Psykosocial rehabilitering och servicehandledning, i Vasa.

Till uppgiften hör sjukskötarens uppgifter i det psykosociala öppenvårdsrehabiliteringsteamet där målgruppen är personer som insjuknat i en psykossjukdom.

Behörighetskrav: Legitimerad sjukskötare.
Språkkrav: God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda bör före tillträdandet av befattningen inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

serviceenhetschef Noora Ekström
tel. 040 555 2719 (-31.12.2021)
tel. 040 718 0401 (1.1.2022-)
noora.ekstrom@vaasa.fi
chef för mentalvårds- o missbrukarvården Marja Mustonen
tel. 040 141 7381
marja.mustonen@vshp.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb