Sjukskötare till äldreomsorgen (sommarvikariat) - Mariehamns stad

Har du god människosyn och kunskap i omvårdnad är du välkommen till oss! Äldreomsorgen i Mariehamn behöver nu sjukskötare för sommarvikariat till Trobergshemmet institution.

VÅR VERKSAMHET
För den som är i behov av äldreomsorg erbjuder staden olika former av hjälp och stöd, både i hemmet och på serviceenheter. Äldreomsorgen i Mariehamns stad sysselsätter omkring 180 medarbetare. Trobergshemmet och Odalgården erbjuder boende i olika former såsom effektiverat serviceboende och institutionsboende. Äldreomsorgen erbjuder också hemservice, korttidsvård, dagverksamhet, färdtjänst och stöd för närståendevård.

TROBERGSHEMMET INSTITUTION
Institutionsvården är till för multisjuka äldre personer som har ett stort behov av omvårdnad. Vårdpersonal finns tillgänglig dygnet runt och består av sjukskötare, närvårdare och omvårdnadsledare. Trobergshemmets institutionsboende har fyra avdelningar med totalt 52 rum.

DINA ARBETSUPPGIFTER
Du ansvarar, planerar, förverkligar och utvecklar omvårdnaden tillsammans med personal, klienter, närstående och andra professionella utgående från ett rehabiliterande och aktiverande synsätt. Till dina sjukskötaruppgifter hör bl.a. medicindelning, provtagningar, deltagande i den dagliga omvårdnaden, planering och förverkling av läkarronder m.m.
Vi arbetar evidensbaserat och klientsäkrat.

KVALIFIKATIONER OCH KOMPETENS
Din formella bakgrund är sjukskötare med registrering i Valvira. Även studerande är välkomna med sin ansökan.

Som person söker vi dig som känner igen dig i följande :
- Har ett gediget intresse av att arbeta inom geriatrik
- Har en god samarbetsförmåga men klarar också av självständigt arbete
- Har lätt för att kommunicera
- Har en positiv inställning
- Goda kunskaper i det svenska språket

VILLKOR
Vi erbjuder sommarvikariat på Trobergshemmet institution.
Lön enligt avtal.
Vid minst 2 månaders anställning ges möjlighet att ta del av stadens personalförmåner vilket ger anställda friskvård till ett subventionerat pris samt friskvårskuponger.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med §48 i Lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016).

ANSÖKAN
Vi ber dig söka platsen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar.

REKRYTERINGSPROCESSEN
Urvalet sker fortlöpande.

Varmt välkommen med din ansökan!

Mer om arbetsgivaren

Föreståndare Vanessa Åkerman
018-531310
vanessa.akerman@mariehamn.ax

Mariehamns stad, Socialsektorn, Äldreomsorg, Trobergshemmet institution
Adress: Norragatan 11, 22100 Mariehamn