Sjukskötare till hemsjukhuset - Loviisan kaupunki

Sjukskötare till hemsjukhuset - Loviisan kaupunki

Vi söker en sjukskötare till hemsjukhuset, arbetet börjar 1.12.2019 eller enligt överenskommelse. På grund av få sökande lediganslås befattningen på nytt, redan inkomna ansökningar beaktas.

Lovisa hemsjukhus är en enhet inom primärhälsovården som förverkligar vård på hälsocentralavdelingsnivå hemma hos patienten. Hemsjukhuset sköter patienter med olika akuta besvär så som infektioner och hjärtsvikt, och patienter som behöver intravenös medicinering för sin sjukdom. Även intravenös vätskebehandling förverkligas hemma hos patienten. Hemsjukhuset ansvarar för vården av palliativa patienter på området, terminalvården förverkligas hemma hos patienten. Tyngdpunkten ligger på vård av äldre personer. Sjukdomens svårighetsgrad och patientens funktionsförmåga avgör dock tillgången till vård, exempelvis gällande palliativa- och terminalvårdspatienter är åldersgränser 18 år. Hemsjukhuset fungerar i Lovisa och Lappträsk i samarbete med Lovisa sjukhus avdelning.

Vi erbjuder dej en mångsidig och utmanande arbetsmiljö i en enhet, där man sköter patienter med många sjukdomar i deras eget hem. Akuta sjukdomar, situationer som snabbt förändras samt terminalvård utgör utmaningar, men erbjuder samtidigt en chans till mångsidig yrkesmässig utveckling.

Det är fråga om skftesliknande periodarbete, 116,25 h/tre veckor. Arbetsskiftets längd är 12 timmar eller enligt överenskommelse. B-körkort krävs för uppgiften. Trots att arbetsgivarens bil står till förfogande, är det en fördel om sökande tidvis kan använda egen bil.

Vi förväntar oss att sökande har breda kunskaper inom sjukvårdens olika områden, är kapabel att jobba både självständigt och i team, har förmåga att kunna göra snabba beslut, och kan hantera stress. Du bör ha initiativförmåga och beredskap att utveckla både dej själv och hela enheten, du bör kunna fungera i en verksamhetsomgivning som hela tiden förändras.

Behörighetskrav: yrkeshögskoleexamen inom social- eller hälsovård, eller tidigare motsvarande utbildning på institutnivå. Uppgiften kräver kunskaper i båda inhemska språken. En prövotid på fyra månader tillämpas. Valda personer bör innan valet bekräftas förete godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Uppgiften förutsätter vaccinationsskydd enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Lovisa stads hemsjukhusverksamhet kommer eventuellt att överföras som affärsöverlåtelse till samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt från och med 1.4.2020.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Mer om arbetsgivaren

hemsjukhusets ansvariga skötare Lotte-Marie Uutinen, lotte-marie.uutinen@loviisa.fi, tfn 040 120 9810
serviceansvarig Kristiina Auvinen, kristiina.auvinen@loviisa.fi, tfn 0444 555 339

Grundtrygghetscentralen
Adress: Lovisa

Kom jobba i Finlands bästa småstad! I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.

Grundtrygghetscentralen i Lovisa erbjuder social- och hälsovårdstjänster, förutom seniorservice, även för Lappträsk kommun. På samarbetsområdet bor cirka 18 000 personer.

Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.