Sjukskötare till hemvården - Loviisan kaupunki

Vi söker en sjukskötare till grundtrygghetscentralens seniorservice, placering vid arbetsförhållandets början hemvården. Det är fråga om ett längre vikariat för tiden 1.2.2021 - 11.3.2022.

Vår viktigaste uppgift är att främja äldre personers välbefinnande genom att de dem möjlighet att självständigt kunna bo hemma och ha ett bra liv. Vi förverkligar ett rehabiliterande arbetssätt, vi vill stöda klientens funktionsförmåga och hemmaboende genom att förstärka klientens egna resurser och egen aktivitet. Vi uppmuntrar anhöriga och närstående att delta i vården och omsorgen.

Hemvården fungerar i tre-skift. Som sjukskötare inom hemvården jobbar du för tillfället dagstid, till arbetet hör även veckoslutsarbete en gång/ sex veckor. Vi söker en person som är öppen för nya ideér och arbetssätt. Som stöd för verksamhetens finns bl.a. ett elektroniskt system för verksamhetsstyrning "Pegasos mukana".

Du utför arbetet hemma hos klienten, så du behöver ha körkort och tillgång till egen bil.

Behörighetskrav: yrkeshögskoleexamen inom social- eller hälsovård, eller tidigare motsvarande utbildning på institutnivå. Det är fråga om periodarbete, arbetstid 38,25 h/vecka. Uppgiften kräver kunskaper i båda inhemska språken. En prövotid på fyra månader tillämpas. Valda personer bör innan valet bekräftas förete godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Mer om arbetsgivaren

hemvårdsledare Satu Nybondas, tfn 040 571 6488, satu.nybondas@loviisa.fi
servicechef Ulrika Lundberg, tfn 0440 555 345, ulrika.lundberg@loviisa.fi

Grundtrygghetscentralen
Adress: Öhmansgatan 4, Lovisa, 07900 Loviisa

Kom jobba i Finlands bästa småstad!

I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.

Grundtrygghetscentralen i Lovisa erbjuder social- och hälsovårdstjänster, förutom seniorservice, även för Lappträsk kommun. På samarbetsområdet bor cirka 18 000 personer.

Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.

Loviisan kaupunki - Rökfri arbetsplats Loviisan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun