Sjukskötare, ungdomspsykiatriska polikliniken, Vasa

Ansök senast  24.6.2024 15:00

Vi söker en vikarie för sjukskötare till Österbottens välfärdsområde för tiden 5.8.2024 - 31.8.2025.

Placering till en början vid ungdomspsykiatriska polikliniken vid Vasa centralsjukhus.


Behörighetskrav:
Legitimerad sjukskötare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda landets två nationalspråk.

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd samt uppvisa ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Prövotid tillämpas.


Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Kontaktuppgifter

Avdelningsskötare Ann Widdas

tel. 040 672 9848 (vardagar kl. 7-15)

fornamn.efternamn@ovph.fi

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten. Läs om arbetsgivare