Sjukskötare vid serviceboendeenhet Hagahemmet - Raseborg stad

Är du en sjukskötare med stort hjärta som vill leda vårdarbetet så att varje dag blir en bra dag för våra invånare på Hagahemmet? Då är du den teamledare vi söker!

För oss är god omsorg och kvalitet viktigt och det betyder att varje möte med den äldre genomsyras av respekt, lyhördhet och tillgänglighet, under årets alla dagar och dygnets alla timmar. Vi söker dig som vill bidra till och delta i vårt arbete mot en allt mer personcentrerad vårdkultur. Dina huvudsakliga uppgifter är att som teamledare leda och delta i det dagliga vårdarbetet, ansvara för invånarnas helhetsomsorg, skapa förtroendefulla relationer med både invånare, anhöriga och medarbetare, använda digitala verksamhetssystem som verksamheten förutsätter och dokumentera enligt lagar och riktlinjer samt att leda olika projekt.

Behörighetskrav: Sjukskötare med intresse för äldreomsorg utifrån ett hälsofrämjande och personcentrerat synsätt. Du bör ha goda kunskaper i det ena inhemska språket, nöjaktiga i det andra förutsätts. För att trivas i rollen bör du ha god social kompetens, förmåga att ta eget ansvar, förmåga att leda dig själv och andra och kunna hantera de flesta situationer med ett lugn. Att du ser positivt på nytänkande och förändring är mycket viktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering. Prövotid 6 månader.

Raseborg tillämpar vaccinationskrav för personalen fr.o.m. 1.3.2018 enligt § 48 i lagen om smittosamma sjukdomar.

Mera information ges av boendeenhetschef Tove Gustafsson, tfn 019 289 3280.

Ansökan görs elektroniskt via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 302861. Ansökningstiden går ut 17.7.2020 kl. 15.00.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.raseborg.fi

Mer om arbetsgivaren

Mera information ges av boendeenhetschef Tove Gustafsson, tfn 019 289 3280.

Serviceboendeenhet Hagahemmet
Adress: Bergviksvägen 1, 10650 Tammisaari

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.

Raseborg stad - Rökfri arbetsplats Raseborg stad - UNICEF en barnvänlig kommun