Sjukskötare, vikariat - Pargas stad

Pargas stads hälsovårdsenhet lediganslår att sökas moderskapsledighetsvikariat som SJUKSKÖTARE på Hälsovårdscentralens avdelning (akut- och rehabiliterande) under tiden 31.8.2020-5.9.2021 (eventuell förlängning).

På avdelningen sköts vuxna patienter som har olika hälsotillstånd och livssituationer. Arbetet är mångprofessionellt och omväxlande med ett kunnande arbetsteam. Vi erbjuder introduktion.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är legitimerad sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter initiativförmåga, ett levande intresse för vårdarbete och intresse för att förverkliga ett rehabiliterande arbetssätt i vården. Vi uppskattar flexibilitet, förändrings- och utvecklingsfärdighet.

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi jobbnyckel 303340.
Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in under adress Pargas hälsovårdscentral/Kirsi Lehtikankare, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, eller per e-post halsocentralen@pargas.fi senast den 27.7.2020 kl. 12.00.

Intervjuerna sker 11.8.2020.

Förfrågningar, avdelningsskötare Jaana Orava tfn 040 488 5524 eller tf. vårdchef Janette Sundqvist tfn 040 488 5503.

Läs mer

https://www.pargas.fi/sv/lediga-jobb

Mer om arbetsgivaren

Förfrågningar, avdelningsskötare Jaana Orava tfn 040 488 5524 eller tf. vårdchef Janette Sundqvist tfn 040 488 5503.
Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi jobbnyckel 303340.
Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in under adress Pargas hälsovårdscentral/Kirsi Lehtikankare, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, eller per e-post halsocentralen@pargas.fi senast den 27.7.2020 kl. 12.00.

Pargas stad, Social- och hälsovård, Hälsovård, Hälsovårdscentralens bäddavdelning
Adress: Vapparvägen 15a, 21600 Parainen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.