Sjukskötarvikariat, fortlöpande rekrytering - Kimitoöns kommun

Fortlöpande rekrytering till vikariat som

SJUKSKÖTARE

till hälsocentralsjukhuset.i Kimitoön. Arbetet börjar så fort som möjligt. Vi förutsätter att du är legitimerad sjukskötare samt har minst goda kunskaper i det ena inhemska språket och minst nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket. Vi erbjuder dig ett utvecklande och mångsidigt arbete i vårt trevliga vårdteam.

Det är önskvärt att vaccinationsskyddet är i skick enligt lagen om smittsamma sjukdomar § 48. Lön enligt AKTA.

På förfrågningar svarar avdelningsskötare Nea Forss tfn 040 661 7711, nea.forss@kimitoon.fi.

Ansökan lämnas in via Kuntarekry.fi eller skickas till Kimitoöns kommun, hälsocentralen, PB 11, 25701 Kimito. Ansökningar kan lämnas in fortlöpande under tiden 21.12.2018 - 31.12.2019 kl. 15.

Läs mer

http://www.kimitoon.fi/om_kimitoon/lediga_jobb

Mer om arbetsgivaren

Avdelningsskötare Nea Forss tfn 040 661 7711, nea.forss@kimitoon.fi.

Omsorgsavdelningen
Adress: Vretavägen 19, 25700 Kemiö

Kimitoön är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6 900 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt. Personalens välbefinnande är något som vi tar på allvar - våra cirka 600 anställda rankar årligen sin arbetstrivsel högt.