Sjukskötarvikariat i Missbrukarcentret - Vasa stad

Vi söker sjukskötare till olika långa visstidsuppgifter och andra mer kortvariga uppgifter inom de olika funktionerna i Vasa missbrukarcenter.

Vi erbjuder akutvård för över 18 åriga personer som insjuknat i rusmedelsberoende. Grunduppgiften för Vasa missbrukarcenter är att hänvisa personer som insjuknat i rusmedelsberoende mot en rusmedelsfri livsstil. Vi avbryter den långt fortsatta cirkeln av missbruk och hjälper klienten bedöma sin egen situation under färden mot en nykter livsstil.

Till nyktringsvården samt akutvården och avgiftningen kan man söka sig baserat på lågtröskelprincipen, utan remiss och oberoende av tiden på dygnet. Därtill förverkligar vi substitutionsvård för personer som insjuknat i opioidberoende. I enheten utförs även bedömning av behov till rusmedelsvård, drogscreening och därtill ges handledning och rådgivning till de som är i behov av dessa.

Sjukskötaren ombesörjer förverkligandet av nyktrings- och avvänjningsvården tillsammans med vårdteamet och ansvarar samtidigt för läkemedelsbehandlingen i enheten enligt läkemedelsbehandlingsplanen. Därtill utvärderar sjukskötaren vårdbehovet hos klienterna, hur vården framskrider och hänvisar klienterna till lämplig service. Arbetet baserar sig tydligt på socialhandledarmetoder och förutom kliniskt arbete utför sjukskötaren mycket samarbete med de olika myndigheterna inom social- och hälsovården.

Arbetet utförs i tre skift.

Behörighetskravet är sjukskötarexamen (YHS).

Vi beaktar även sjukskötarstuderande, som har utfört den läkemedelsbehandlingskompetens som behövs samt har utfört 2/3 av sjukskötarstudierna.

Språkkunskapskravet är att smidigt använda finska och svenska.

Vi förutsätter beslutsamt ömsint, aktivt samt yrkesmässigt starka arbetsmetoder samt förståelse för rusmedelsberoende som sjukdom och samhälleligt fenomen.

Vi uppskattar kännedom om rusmedelsberoende, rusmedel samt deras olika verkningar på människans kropp. Därtill önskar vi att sjukskötaren har förmåga att arbeta med utmaningarna i fråga om klientens mentala funktionsförmåga och att sjukskötaren behärskar bemötandet av en klient i en svår livssituation på ett prydligt sätt.

God arbetsplatsfärdighet samt språkfärdighet uppskattas även stort.

Vi erbjuder sjukskötarna en möjlighet till intressant och mångsidigt arbete, där betoningen förutom på akut missbrukararbete ligger på terapeutiska arbetsmetoder samt att leda klienter som insjuknat i rusmedelsberoende mot en nykter livsstil.

VI erbjuder även möjligheten att i CV:n lägga till arbetserfarenhet inom akut missbrukarvård, något som inte sker så ofta.

Bristen på erfarenhet inom missbrukararbete är inte ett hinder för att söka sig till arbetsuppgiften.

Den uppgiftsbaserade lönen är 2478,56 € / kk.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett vaccinationsintyg.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren
  • Social- och hälsosektorn / Missbrukarcentret
  • JobbVisstidsanställningDeltidsarbeteSkiftarbete
  • VSA905-03-101-21
  • Enligt överenskommelse
  • Lönesättning enligt AKTA
  • 6.9.2021 - 31.12.2021 15:00
  • VasaÖsterbotten

Kontaktinformation

Mika Nevasaari tfn. 040 544 7917
Ansökningarna skickas per e-post till adressen: mika.nevasaari(at)vaasa.fi
eller
Biträdande avdelningsskötare Sara Korhonen tfn. 040 688 5630
sara.korhonen(at)vaasa.fi

Lär dig mer om oss

Social- och hälsosektorn / Missbrukarcentret

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb