Sjukskötarvikariat, Pargas hälsostation

Ansök senast  16.8.2024 23:59

Hej, kom och jobba med oss!

Vi letar efter en sjukskötare till öppenvården, vid Pargas hälsostation, under tiden 2.9.2024-31.8.2025. I arbetet får du använda din kompetens och utveckla din sakkunskap.

De centrala arbetsuppgifterna består av mångsidiga arbetsuppgifter på en hälsostation.
Där ingår bland annat:
- arbete på sjukskötarmottagning
- arbete på akut mottagning
- bedömning av vårdbehov och rådgivning både per telefon och på mottagningen samt
- assistering vid åtgärder

Det är också möjligt att jobba på distans med bedömning av vårdbehov och rådgivning per telefon.

För att kunna garantera en bra kvalitet inom hälsovårdsarbetet, förutsätter vi god samarbetsförmåga i klientarbetet och med arbetsteamet. Önskan är att du har goda kliniska färdigheter och har en positiv inställning till teamarbete. Vi har ett tätt samarbete med läkarna, fysioterapeuterna och missbruks- och mentalvårdspersonalen.
Du har gärna LOVe i kraft, men du kan också avlägga kursen hos oss. Erfarenhet av arbete på en hälsostation räknas som merit. Arbete är dagsarbete under vardagarna.

Behörighetsvillkoren:  
Sjukskötare YH eller tidigare sjukskötarexamen på institutnivå. Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). 

Språkkraven är:
- bra kunnande att i tal och skrift använda endera svenska eller finska språken
- nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda endera svenska eller finska språken.   

Prövotiden är fyra månader. 

För att främja välbefinnandet erbjuds anställda inom Varha Smartum-förmån för motion, välbefinnande, kultur eller arbetsresor. År 2024 är förmånen 250 euro.

Vi följer kraven i 48§ infektionssjukdomslagen om vaccinationsskydd för anställda, som gäller för dem som arbetar på kund- och patientinrättningar på socialvårdens och hälsovårdens verksamhetsenheter.

Vi vill främja jämställdhet och likabehandling och värdesätter mångfald i vår arbetsgemenskap. Vi välkomnar ansökningar från personer i olika åldrar, av olika kön samt från personer som hör till språkliga, kulturella eller andra minoriteter.


Läs mer

http://varha.fi

Kontaktuppgifter

10.7.-19.7. Suvi Simelius-Nieminen, överskötare för öppenvård, tel. 0408210606  

22.7.-16.8. Susanna Peltola-Roos, tf. avdelningsskötare, tel. 0404885507

Vid behov lämna textmeddelande, så ringer vi upp.  

Inlämning av ansökan: Ansökan lämnas in via den elektroniska ansökningsblankettenn.

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Vi är en arbetsplats för cirka 23 000 experter – en av de största arbetsgivarna i vårt land. Vi ser till att alla en halv miljon människor inom vårt område får de social- och hälsovårdstjänster de behöver och vi tryggar räddningsväsendet. Vi arbetar med viktiga frågor som berör alla! #ViGörEttGottJobb Läs om arbetsgivare