Sjukskötarvikariat till hvc:s bäddavdelning - Pargas stad

Sjukskötarvikariat till hvc:s bäddavdelning - Pargas stad

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar ett vikariat som SJUKSKÖTARE på Hälsovårdscentralens bäddavdelning (akut och rehabiliterande), 26.8.2019 - 30.8.2020 (möjligen fortsättning) eller enligt överenskommelse.

På avdelningen sköts vuxna patienter som har olika hälsotillstånd och livssituationer. Arbetet är mångprofessionellt och omväxlande med ett kunnande arbetsteam. Vi erbjuder introduktion.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter initiativförmåga, ett levande intresse för vårdarbete och intresse för att förverkliga ett rehabiliterande arbetssätt i vården. Vi uppskattar flexibilitet, samt förändrings- och utvecklingsfärdighet.

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter.
Grundlönen 2454,30€

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 243359.

Läs mer

http://www.pargas.fi/web/tjanster/halsa/baddavdelning/sv_SE/Baddavdelning/

Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in under adress Pargas hälsovårdscentral/Pia Nedermo, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, eller per e-post halsocentral@pargas.fi senast den 29.7.2019 kl. 12.00.
Intervjuerna sker fredagen 9.8 kl 9 - 14.
Förfrågningar, avdelningsskötare Jaana Orava tfn. 040 488 5524

Paraisten kaupunki, Sosiaali- ja terveydenhuolto, Terveydenhuolto - Hälsovård , Terveyskeskuksen vuodeosasto - Hälsovårdscentralens bäddavdelning
Adress: Vapparvägen 15 A, 21600 Parainen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).
Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.
Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.

Mer om arbetsgivaren