Sjukskötarvikarier - Vörå kommun

Sjukskötarvikarier - Vörå kommun

Vi söker sjukskötarvikarier till vår äldreomsorg. Vikariatens längd är 1 år med möjlighet till förlängning. Arbetstiden är 100 % men möjlighet till deltidsarbete finns. Placering vid anställningens början är vid Tallmo vårdcenter.

Arbetserfarenhet från äldreomsorgen räknas som merit.

Behörighetsvillkoren är fastställda enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94), sjukskötarexamen. Vikariaten förutsätter fr.o.m. 1.3.2018 ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Vikariaten har 4 månaders prövotid. Vörå kommun är tvåspråkig varför en framgångsrik arbetsinsats förutsätter kunskaper i båda inhemska språken.

Vikariaten söks elektroniskt via Kuntarekry. Till ansökan bifogas en CV.

Läs mer

http://www.vora.fi/jobb

Mer om arbetsgivaren

Boendeledare Annika Kvist-Östman, tel. 06-382 1420, (bäst nåbar må-fre kl. 9-10), annika.kvist-ostman@vora.fi.

Äldreomsorgoen
Adress: Vöråvägen 18, 66600 Vöyri