Sjuskötare - Loviisan kaupunki

Vi söker en sjukskötare till effektiverat serviceboende inom seniorservicen. Då arbetsförhållandet inleds fördelas arbetsuppgifterna mellan två boende-enheter för effektiverat serviceboende, Lyckan 50% samt Rosenkulla 50%.

Lyckan och Rosenkulla erbjuder serviceboende dygnet runt för äldre personer, på enheterna bor mångsjuka äldre med varierande funktionsförmåga.

Lyckan är beläget i Pernå kyrkby. Lyckans tillbyggnad blev klar i december 2020 och alla de andra utrymmena renoverades våren 2021. En del av bostäderna i Lyckan omfattar stugkök, sovrum och rymligt badrum, bostäderna lämpar sig utmärkt för par. I och med tillbyggnaden finns det sammanlagt 28 platser (13 bostäder och 15 rum).

Rosenkulla är beläget i Liljendal. På Rosenkulla finns 14 boendeplatser, på enheten förverkligas även rehabiliterande korttidsvård. Korttidsvården kan även ta emot klienter med kort varsel.

Vi söker nu en sjukskötare intresserad av äldrevård till vårt fina team. Arbetet börjar 1.11.2021 eller enligt överenskommelse. Arbetet fördelas mellan två enheter. Sjukskötaren jobbar huvudsakligen på vardagar i två skift.

Vårt syfte är att skapa en god och angenäm hemlik boendemiljö tillsammans med klienterna, och att erbjuda möjlighet till att delta i stimulerande klientorienterad verksamhet som upprätthåller verksamhetsförmågan. Det är viktigt för oss att respektera den boende och ta i beaktande individuella behov och resurser. Vi respekterar boendes självbestämmanderätt, vi främjar rätten till ett självständigt, bra liv och beslutanderätt gällande individen och vården. Grundtanken i verksamheten är att säkerställa livskvalitet genom att upprätthålla en meningsfull vardag. De äldre vårdas på enheten under återstoden av deras liv, såleder är kunskaper inom terminalvård är till nytta i arbetet.

Sjukskötarens arbete består av övergripande planering, utvärdering och genomförande av klientens vård och tjänster tillsammans med klienten och anhöriga. Rollen som sakkunnig i den egna arbetsenheten poängteras i arbetet. Sjukskötaren arbetar målinriktat för att genomföra vården av klienterna i samarbete med arbetsgemenskapen. Sjukskötaren ansvarar för de boendes sjukvård i samarbete med läkaren, samt för förverkligandet av vård- och serviceplaner.

Vi förväntar oss att du är aktiv, tar initiativ och är genuint intresserad av äldreomsorg. Som professionell yrkesutövare kan du förena din expertis och dina kollegers kunnande, men vid behov fattar du beslut också självständigt. Som teammedlem är du flexibel och innehar en vilja att förbinda dig till organisationens mål. Du gestaltar helheter och vill kontinuerligt utveckla ditt kunnande och äldreomsorgen. Vi förutsätter att du har goda interaktions- och samarbetsfärdigheter, att du är ansvarsfull, har god organisationsförmåga och ett kundorienterat sätt att arbeta.

Vi erbjuder dig en möjlighet att jobba i en inspirerande och kunnig arbetsgemenskap. Du får en bra introduktion och en trevlig arbetsgemenskap, som stöder dig.

Behörighetskrav: yrkeshögskoleexamen inom social- eller hälsovård, eller tidigare motsvarande utbildning på institutnivå. Arbetstid 114,45/tre veckor. Uppgiften kräver kunskaper i båda inhemska språken. En prövotid på fyra månader tillämpas. Valda personer bör innan valet bekräftas förete godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Uppgiften förutsätter vaccinationsskydd enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

verksamhetsledare Camilla Strandberg, tfn 040 637 3640, camilla.strandberg@loviisa.fi
tf verksamhetsledasre Charlotta Andersin, tfn 040 610 4015, charlotta.andersin@loviisa.fi

Lär dig mer om oss

Grundtrygghetscentralen

Kom jobba i Finlands bästa småstad!

I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människära och företagsvänlig service på två språk.

Grundtrygghetscentralen i Lovisa erbjuder social- och hälsovårdstjänster, förutom seniorservice, även för Lappträsk kommun. På samarbetsområdet bor cirka 18 000 personer. Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.


Adress: Öhmansgatan 4, Lovisa, 07900 Loviisa
Loviisan kaupunki - Rökfri arbetsplats Loviisan kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare Loviisan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb