Skolgångsassistent - Hangö stad

Skolgångsassistent - Hangö stad

En skolgångsassistentbefattning lediganslås att sökas senast 24.5.2019 inom det svenskspråkiga bildningsväsendet. Anställningen är för tiden 12.8.2019 - 30.5.2020 och timantalet ca 30 t/vecka. Prövotiden är två månader. Ett utdrag ur straffregistret samt ett läkarintyg bör uppvisas innan anställningen börjar.

Läs mer

http://www.kuntarekry.fi

Maria Repo, 040 827 5071, e-post: maria.repo@hanko.fi

Hangö stad, Bildningsväsende
Adress: Halmstadsgatan 2, 10900 Hanko

I Hangö stad jobbar ca 500 personer. Inom det svenskspråkiga bildningsväsendet finns 6-7 skolgångsassistenter i fyra grundskolor.

Mer om arbetsgivaren