Skip to main content
test

Nurmijärvi - paremman arjen llmiö

Nurmijärvi kommuns skolväsende söker

SKOLGÅNGSBITRÄDE med placering i Vendlaskolan

från 1.8.2023.

Arbetstiden är 25 timmar i veckan.

Vendlaskolan är en liten svenskspråkig skola i södra Nurmijärvi, nära Vanda gräns. Vi har c 40 elever och fungerar helt på svenska.

Skolgångsbiträdets uppgift är att hjälpa elever att klara av skoldagens uppgifter och situationer.

Behörigheten är morgon- eller eftermiddagsverksamfetsledares behörighet eller morsvarande utbildning (t.ex. barnvårdare, närvårdare eller ungdomsledare).

Den som väljs till tjänsten bör innan beslutet vinner laga kraft uppvisa ett godtagbart intyg över hälsotillståndet och brottsregisterutdrag enligt straffregisterlagens 6 § 2 moment. På tjänsteförhållandet tillämpas 6 månaders prövotid. Lön och villkor för tjänsteförhållandet bestäm enligt KVTES och enligt Nurmijärvi kommunens bedömning av arbetskrav. Lönen för uppgiften är en andel av fulltidsarbetslönen 2042,26 e i månade. Utöver det tillkommer eventuella ålderstillägg, som enligt KVTES är 3-8% av lönen.

Tilläggsuppgifter ger Vendlaskolans rektor Nina Kuitula tel. 040-317 4175.

Ansökningstiden utgår 24.3.2023 16.00 Tjänsten söks elektroniskt. Betyg och arbetsintyg i original uppvisas vid en eventuell anställningsintervju.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä pääkaupunkiseudun välittömässä läheisyydessä.\nNurmijärvi on yli 42 000 ihmisen kotikunta.\nKuntastrategiamme perustuu vastuulliseen johtamiseen ja taloudenpitoon, kunnan vetovoimaan ja kilpailukykyyn, aktiivisiin kuntalaisiin sekä hyvinvointia edistäviin palveluihin.\nArvojamme ovat vastuullisuus, avoimuus, toimintatapojen uudistaminen sekä yhteistyö.\nOlemme savuton työpaikka.


Osoite: Syrjäläntie 35, Nurmijärvi

Rekommenderade jobb