Skip to main content
test
Skolgångsbiträde till Östensö skola - Pedersöre kommun

Vi söker till Östensö skola åk 1-6 ett skolgångsbiträde för läsåret 2022-2023.

Skolgångsbiträdet ska vara med och utveckla rastaktiviterna på skolan.

Arbetet tillträds 15.8.2022 och fortgår till 3.6.2023.

Behörighetskrav: Tillräcklig arbetserfarenhet och personliga kvalifikationer.

För närmare uppgifter ring rektor Mats Höglund, tel. 040 560 4934 eller e-post: mats.hoglund@pedersore.fi

Den valda bör inom en månad uppvisa godtagbart straffregisterutdrag enlig lag 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

Sista ansökningsdag: 24.05.2021 kl. 15:00

Läs mer

https://www.pedersore.fi/sv/barn-and-skola/vara-skolor/oestensoe-skola/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Östensö skolas rektor Mats Höglund, tel. 040 560 4934

Lär dig mer om oss

Östensö skola

Pedersöre kommun är en typisk österbottnisk landskommun med svenska som majoritetsspråk. Pedersöre-identiteten är uppbyggd kring familjen och närsamhället/byn. Kommunen ger invånarna grundtrygghet och livskvalitet i ett välfungerande, på hållbar utveckling baserat, lokalsamhälle med decentraliserat serviceutbud. Sursik skola är en skola i åk 7-9 som verkar i Pedersöre kommun.


Adress: Skolvägen 44, 68910 Pännäinen

Rekommenderade jobb