Skolgångshandledare (4) - Lohjan kaupunki

Skolgångshandledare (4) - Lohjan kaupunki

Vi söker tre (3) skolgångshandledare till Jalavan koulu och Roution koulu till smågrupper för elever som behöver krävande särskilt stöd för fast anställning och en (1) för visstidsanställning för perioden 5.8.2019 - 30.6.2020.

Två av de fasta anställningarna är på heltid och en är på deltid 30 h/vecka. Visstidsanställningen är på heltid.

Vi söker skolgångshandledare till två olika undervisningsgrupper.
I den ena undervisningsgruppen kan eleverna ha omfattande inlärningssvårigheter, försenad utveckling, autismspektrumdrag eller en utvecklingsstörning. I den andra undervisningsgruppen har eleverna utmaningar i anpassning och beteende.

Behörighetsvillkoret är yrkesexamen för skolgångshandledare eller någon annan motsvarande examen.

Lönen fastställs enligt AKTA för heltidsanställningar 2062,42 €/mån. och för deltidsanställningen 1596,73 €/mån.

Vid tillsättning av ordinarie befattningar är prövotiden 6 månader och i en visstidsbefattning tillämpas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Den valda ska före tillträdet eller utgången av prövotiden visa upp ett intyg över sitt hälsotillstånd från Lojo stads företagshälsovård samt ett utdrag ur straffregistret enligt lagen 504/2002.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.lojo.fi

Jalavan koulu rektor Ulla Lehtinen tfn 044 369 5350
Roution koulu rektor Tiina Torkkel tfn 044 344 9941
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 30.5.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-132-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Välfärd, Jalavan och Roution koulu
Adress: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Mer om arbetsgivaren