Skip to main content
test
Skolgångshandledare / Haga skola - Vasa stad

Svenska grundläggande utbildning i Vasa stad söker tre skolgångshandledare med varierat timantal 20-29 h/ vecka som i vissa fall går att kombinera med arbete som handledare på eftis. Eftis sköts av Folkhälsan och för de timmar som finns på eftis skrivs ett skilt avtal med Folkhälsan.

Skolgångshandledare behövs från 7.11.2022-3.6.2023 med avbrott för skolans lovtider.

Haga skola anställer skolgångshandledare med beredskap att arbeta som stöd för elever med olika typer av funktionsvariationer/ utmaningar i inlärningssituationer. Som skolgångshandledare fungerar du som stöd i vardagliga skolsituationer. Att ha en god samarbetsförmåga och god förmåga till interaktion stöder elevens utveckling och inlärning Erfarenhet av arbete med barn inom småbarnspedagogiken eller skolan räknas som merit. Vi förutsätter att du gärna lär dej nya saker och att du går in för att fungera som en del av ett team.

Behörighetsvillkor är skolgångshandledare eller motsvarande.
Även om du inte har formell behörighet kan du komma i fråga för anställning. Vi erbjuder handledning i arbetet.

Skolans undervisningsspråk är svenska, så du behöver behärska svenskan på god nivå.

Vi värdesätter att du har erfarenhet av att arbeta i åldersintegrerade grupper med fokus på elevers individuella lärstigar. Vi värdesätter även kunskaper inom områden som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuell funktionsnedsättning, alternativa kommunikationsmetoder och mångprofessionellt samarbete.

Lämna in din ansökan så snabbt som möjligt. Intervjuerna inleds medan ansökningstiden pågår.

Den uppgiftsbaserade lönen är 1985,56 €-2019,16€ för heltidsarbete 38,25h.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.


De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Rektor Ann-Christine Loo-Örn tfn. 040 761 3281

Lär dig mer om oss

Haga skola

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb