Skolgångshandledare, Höjdens skola - Raseborg stad

Höjdens skola söker en skolgångshandledare för tiden 12.8.2020-6.6.2021

Läs mer

https://www.raseborg.fi/hojdens-skola
https://www.facebook.com/Hojdensskola/

Mer om arbetsgivaren

Emilie Brotkin
040 194 1733
emilie.brotkin@raseborg.fi

Raseborg stad, Bildningssektorn, Grundläggande utbildning, svenska, Höjdens skola
Adress: Kommunalhusvägen 3, 10520 Tenhola

Kom och jobba i härliga Raseborg Bildningsväsendets målsättning, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen samt vidare till andra stadiets gymnasieutbildning är en ledande tanke i vårt arbete . Vi arbetar med att synliggöra lärandet och utgår från barnets styrkor. I Raseborg finns 12 svenskspråkiga grundskolor och 2 gymnasier med sammanlagt ca 1800 elever. Vi rekryterar klasslärare, ämneslärare och specialklasslärare till grundskolorna och gymnasierna. Du har en modern inlärningssyn och är förtrogen med digitala verktyg i undervisningen. Du är intresserad av att utveckla och utvärdera lärandet. Du har god samarbetsförmåga och vill utveckla din undervisning.

Raseborg stad - Rökfri arbetsplats Raseborg stad - UNICEF en barnvänlig kommun