test
Skolgångshandledare, Kungsvägens skola - Sibbo kommun

I Kungsvägens skola undervisas kommunens alla svenska elever i åk 7-9. Vi har ca 390 elever och 45-50 lärare. Skolan ligger i Nickby Hjärta, Sibbo nya skolcentrum som är gemensamt med den finskspråkiga skolan Sipoonjoen koulu. I skolorna finns också svenskspråkig språkbadsundervisning, specialklasser samt flexibel grundläggande utbildning. Skolorna fungerar som självständiga skolor för årskurserna 7-9, men samarbetet och växelverkan är intensivt.

Sibbo kommuns svenska utbildningstjänster söker nu en SKOLGÅNGSHANDLEDARE för tiden 10.1. - 4.6.2022, eller början enligt överenskommelse, med placering i Kungsvägens skola.

Veckoarbetstid är 22,5 timmar per vecka. Förutom de egentliga arbetsuppgifterna att handleda eleven omfattar arbetstiden även att delta i enhetens gemensamma möten, gemensam planering av elevens undervisning tillsammans med läraren och att vid behov delta i nätverksmöten angående eleven. Vi värdesätter tidigare arbetserfarenhet inom branschen, god förmåga att samspela och arbeta i team, flexibilitet och ett positivt sinne. Vi erbjuder den sökande en möjlighet att utveckla nya arbetsmodeller och arbeta tillsammans med vårt ungdomliga och glada team.

Vi satsar på en god, läroplansenlig och mångsidig undervisning för skolans elever. Skolan har en aktiv elevkårs- och stödelevverksamhet och vi är också en KiVa-skola. Det är viktigt att skolans elever och lärare trivs och att skolans atmosfär känns trygg. Vi jobbar medvetet för att utveckla skolans verksamhetsmiljö, bl.a. genom satsningar på informationsteknik och på differentierade undervisningsmetoder för att kunna erbjuda eleverna stöd för inlärning och uppväxt.

Behörighetskraven är yrkesexamen för skolgångshandledare eller ledare för morgon- och eftermiddagsverksamheten eller annan lämplig utbildning. Om sökande som uppfyller behörighetskraven saknas, beaktas även övriga sökanden.

Lönen bestäms enligt AKTA. Den uppgiftsrelaterade lönen för en heltids befattning (38.25 h/vecka) är 2193,95 euro + eventuella tillägg. I uppgiften tillämpas prövotid. Den person som väljs bör visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd.

Vi ber att ansökningarna lämnas in senast 13.12.2021 kl 16 via länken nedan eller på adressen www.sipoo.fi/sv/rekry. Studie- och arbetsintyg ska visas upp i original vid en eventuell intervju. Vi inleder intervjuerna redan under ansökningstiden och uppgiften besätts genast då en lämplig person har hittats, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Lisätietoja

https://www.sipoo.fi/sv/servicekanal/kungsvagens-skola/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057380772857

Tutustu työnantajaan
  • Sibbo kommun, Bildningsavdelningen, Utbildningstjänster
  • Työpaikka
  • 398099
  • 10.1.2022 eller enligt överenskommelse
  • Enligt AKTA
  • 26.11.2021 - 13.12.2021 16:00
  • Uusimaa

Yhteystietomme

Mer information ger Annette Lagerqvist 050 408 5040 annette.lagerqvist(at)sipoo.fi

Lisätietoja

Sibbo kommun, Bildningsavdelningen, Utbildningstjänster

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!


Osoite: Stora Byvägen 12, 04130 Sipoo
Sipoon kunta - Rökfri arbetsplats Sipoon kunta - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb