Skolgångshandledare - Åbo stad, Bildningssektorn

Skolgångshandledare - Åbo stad, Bildningssektorn

Vi söker en skolgångshandledare till Sirkkalabackens skola för läsåret 2019-2020. Sirkkalabackens skola är en specialskola för grundläggande undervisning för elever i åk 1-9.

Vi söker en person som har förmåga att handleda elever med gravare funktionsnedsättningar.
En person som är motiverad, initiativtagande och som tycker om att arbeta i team.

Behörighetskravet för befattningen är lämplig yrkesexamen.

Den som väljs bör uppvisa godtagbart straffregisterutdrag före tillträdandet. Befattningarna besätts från 14.8.2019, med 4 månaders prövotid.

Läs mer

http://info.edu.turku.fi/sirkkalabacken/

Närmare uppgifter ges av föreståndare Johanna Lindfors, tfn 040 137 1585, johanna.lindfors(a)turku.fi
Att lämna in ansökan: Platsen skall sökas elektroniskt under Sök arbetsplats.

Åbo stad, Bildningssektorn, Grundläggande utbildningen, Sirkkalabackens skola
Adress: Österlånggatan 19, 20700 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.
I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.
Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.
Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren