Skip to main content
test
Skolgångshandledare - Åbo stad, Bildningssektorn

Vi söker skolgångshandledare till S:t Olofsskolan och Sirkkalabackens skola.

St Olofsskolan skola är en högstadieskola (åk 7-9) i Åbo som samarbetar tätt och verkar i samma byggnad som Sirkkalabackens skola. Sirkkalabacken är Åbos svenskspråkiga specialskola för elever inom den grundläggande utbildningen. Vi söker nu gemensamma skolgångahandledare på deltid för läsåret 2022-2023. I våra skolor kan handledaruppdraget handla om att arbeta i stor- eller småklass eller om att handleda elever vid integrering i allmänundervisningen.

Du är en person som är motiverad, initiativtagande och som tycker om att arbeta i team. Vi söker dig som har förmåga att handleda elever med olika funktionsvariationer, du har god samarbetsförmåga och är flexibel.
Välkommen i vår gemenskap!

Behörighetskravet för befattningen är lämplig yrkesexamen. I avsaknad av behöriga sökande kan också en person som saknar formell behörighet beaktas vid valet.

Den som väljs bör uppvisa godtagbart straffregisterutdrag före tillträdandet. Befattningarna besätts 9.8.2022-3.6.2023 med prövotid.

Läs mer

https://blog.edu.turku.fi/stolofsskolan/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Närmare uppgifter ges av Sirkkalabackens skolas föreståndare Johanna Lindfors, tfn 040 137 1585, johanna.lindfors(a)edu.turku.fi
Att lämna in ansökan: Platsen skall sökas elektroniskt under Sök arbetsplats.

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Fostran och undervisning, Grundläggande utbildningen, S:t Olofsskolan

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Klostergatan 11, 20700 Turku

Rekommenderade jobb