Skolhälsovårdare - Sibbo kommun

Är du ett hälsovårdsproffs som har ett äkta intresse för att arbeta med främjande av barns och familjers välmående och stödjande av föräldraskapet?

Vi söker nu till vårt hälsorådgivningsteam en HÄLSOVÅRDARE. Arbetet är ett vikariat för tiden 2.11.2020 - 4.6.2021 (kan även inledas enligt överenskommelse).

Arbetet består i huvudsak av skolhälsovård. Arbetet utförs delvis i skolorna, delvis på Nickby social- och hälsostation. Du har mycket kundkontakter, vilket förutsätter att du kan använda båda inhemska språken när du arbetar. Vi erbjuder dig en trevlig, utvecklingsinriktad arbetsgemenskap som för mångprofessionellt teamarbete. Vi värdesätter goda interaktionsfärdigheter, ett självständigt arbetsgrepp och en positiv attityd.

Sibbo kommuns hälsorådgivning omfattar preventiv, mödra- och barnrådgivning samt skol- och studerandehälsovård. Rådgivningsbyråerna är belägna i Nickby och Söderkulla, invid goda trafikförbindelser. Den kombinerade mödra- och barnrådgivningen betjänar familjer som väntar barn samt familjer med barn under skolåldern. I skolorna handleder den förebyggande hälsovården eleverna till hälsosamma levnadsvanor och stödjer dem i de olika utvecklingsskedena i samarbete med hemmet.

Behörighetskraven för tjänsten är hälsovårdarexamen på yrkeshögskolenivå eller tidigare examen på institutsnivå samt lämplighet till tjänsten. Den som väljs skall ha behörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94). Dessutom krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i de båda inhemska språken. Mångsidigt kunnande samt arbetserfarenhet som hälsovårdare räknas som merit.

Lönen bestäms enligt AKTA och arbetet inleds enligt överenskommelse. I tjänsten tillämpas en prövotid. Den som väljs för tjänsten bör före mottagande av tjänsten visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd innan valet fastställs.

Vänligen lämna in din ansökning via nedanstående länk senast 2.11.2020 kl. 16 eller på adressen www.sibbo.fi/rekrytering. Vi inleder intervjuerna redan under ansökningstiden, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Uppgiften besätts genast då en lämplig person har hittats. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

http://www.sibbo.fi
https://www.sipoo.fi/se/social-_och_halsovardstjanster/service_for_barn_unga_och_familjer/skol-_och_studerandehalsovard

Mer om arbetsgivaren

Mer information ger servicechef Marjo Karppinen, tfn 050 329 9418 eller per e-post marjo.karppinen@sibbo.fi.

Social- och hälsovårdsavdelningen, Tjänster för barn, ungdomar och familjer
Adress: Jussasvägen 14, 04130 Sipoo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!

Sibbo kommun - Rökfri arbetsplats Sibbo kommun - Ansvarig sommararbetsgivare