Skip to main content
test
Skolkurator - Sibbo kommun

Sibbo kommuns utbildningstjänster är en aktiv och modern samarbetspartner. Vi uppskattar personalens kunnande. Det tvåspråkiga teamet inom elevvården består av sex kuratorer och sex psykologer. Skolkuratorerna och -psykologerna arbetar på heltid i skolorna. De är således närvarande i elevernas och lärarnas vardag.

Vi söker nu till vårt team en

SKOLKURATOR för tiden 8.8.2022- 4.12.2022 till vikariat

Som skolkurator arbetar du i förskolan, grundskolan och på andra stadiet.

Du har stödsamtal med elever, samarbetar med vårdnadshavarna och skolans personal kan också konsultera dig vid behov. Dina uppgifter omfattar även arbete i elevgrupper och i klasser.
Du är medlem i elevvårdsgruppen i respektive skolor och deltar således som en expert på socialarbete i planeringen och genomförandet av det gemensamma elevvårdsarbetet. Du samarbetar med kommunens tjänster för barn, unga och familjer samt med specialsjukvården.

Vi erbjuder dig ett mångsidigt uppgiftsfält med barn och unga i olika åldrar. Du får stöd av teamet samt regelbunden arbetshandledning och introduktion.

Kuratorn ska ha god förmåga att lösa problem och ha kunnande inom nätverkssamarbete samt visa intresse för både det gemensamma och det individuella elevvårdsarbetet.

Behörighetskravet för befattningen är behörighet minst i enlighet med 6 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005) och goda muntliga och skriftliga kunskaper i de båda inhemska språken.
Behörig att verka som kurator är den som avlagt en sådan högskoleexamen som avses i 7 § eller 8 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015). Behörig som kurator är också den som har en för uppgiften lämplig högskoleexamen inom det sociala området, det pedagogiska området eller beteendevetenskaper. I utbildningen ska ingå eller utöver den ha avlagts högskolestudier som omfattar 60 studiepoäng och som består av universitetsstudier i socialt arbete eller studier som hör till en sådan högskoleexamen som avses i 8 § 1 mom. i nämnda lag.
Vi beaktar även studerande som är i slutskedet av sina studier.

Vi värdesätter att du har kännedom av skolvärlden samt erfarenhet av arbete med barn och unga.

Den uppgiftsrelaterade lönen för skolkurator är 3125,61 euro + eventuella språk- eller arbetserfarenhetstillägg. Villkoren för anställningsförhållandet bestäms enligt det social- och hälsovårdavtalet (Sote avtal). I uppgiften tillämpas en prövotid. Den som väljs bör visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Vänligen lämna in din ansökan senast 31.7.2022 via länken nedan eller på vår webbsida www.sipoo.fi/sv/rekry . Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.
Ansökningstiden har förlängts, ansökningar som lämnats in tidigare beaktas.

Läs mer

https://www.sipoo.fi/sv/tjanst/elevvarden-inom-den-grundlaggande-utbildningen/
https://www.sipoo.fi/sv/arbete/karriarberattelser/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter om uppgiften ger servicechefen för stöd för lärande och välbefinnande Anne Salmela, tfn 040 191 4506, anne.salmela@sibbo.fi

Lär dig mer om oss

Bildningsavdelningen, Utbildningstjänster, Elevvård

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!


Adress: Stora Byvägen 18, 04130 Sipoo
Sibbo kommun - Rökfri arbetsplats Sibbo kommun - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb