Skolkurator i de svenskspråkiga skolorna - Hangö stad

Skolkurator i de svenskspråkiga skolorna - Hangö stad

Vid Hangö stads skolväsende lediganslås en befattning som skolkurator i de svenskspråkiga grundskolorna fr.o.m. 12.8.2019. Till arbetsuppgifterna hör även elevvårdsärenden inom förskolundervisningen samt Hangö gymnasium.

Behörighetskraven som skolkurator är för uppgifterna lämplig högskoleexamen, eller motsvarande yrkes- och högskoleexamen inom social- och hälsovården. Av skolkuratorn krävs även goda muntliga och skriftliga färdigheter i arbetsspråket samt tillräckliga färdigheter i det andra inhemska språket.

Ansökning sker elektroniskt via Kuntarekry. Ansökningstiden upphör 29.5.2019 kl. 15.00. Till ansökan bifogas intyg över kompetens, matrikelutdrag eller meritförteckning. Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör ett straffregisterutdrag uppvisas. Även ett godtagbart läkarintyg skall företes.

Läs mer

http://www.kuntarekry.fi

Bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson, tel. 040 596 3249, e-post: karl-erik.gustafsson@hanko.fi

Hangö stad, Bildningsväsende
Adress: Besöksadress för skolkuratorn: Hangö högstadium, S, 10900 Hanko

Inom elevvården i Hangö stad samarbetar skolkuratorn i de svenskspråkiga skolorna med två skolpsykologer. en finskspråkig skolkurator, skolhälsovårdare och övrig personal inom hälso- och socialsektorn. Hangö stad har ca 500 anställda arbetstagare.

Mer om arbetsgivaren