test
Skolkurator - Lohjan kaupunki

Vi söker en skolkurator för visstidsanställning till och med 30.6.2022.

Det genomsnittliga antalet elever för skolkuratorerna i skolområdena i Lojo är 670.

Som skolkurator arbetar du på individ-, grupp- och gemenskapsnivå. Din expertis om elevernas sociala utveckling, sociala färdigheter samt faktorer som stärker det sociala välbefinnandet behövs inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.

Dina arbetsuppgifter omfattar stödsamtal med elever, att erbjuda konsultation för skolans personal samt samarbete med hemmen. Du arbetar också med elevgrupper och klasser. Du medverkar i skolspecifika elevvårdsgrupper och deltar så som expert på det sociala området i skolan i planeringen och genomförandet av skolans gemensamma elevvårdsarbete.

Vi erbjuder dig ett mångsidigt och utmanande arbetsfält samt en arbetsgemenskap som brinner för att utveckla elevvårdsarbetet och ett stöd från teamet samt en regelbunden arbetshandledning.

Vi förutsätter av dig ett genuint tvärprofessionellt sätt att samarbeta med utgångspunkt i starkt engagemang i skolgemenskapen tillsammans med eleverna, lärarna, vårdnadshavarna samt andra samverkansgrupper.

I kuratorns arbete behöver du bra problemlösningsförmåga, kompetens i nätverksarbete och intresse att utveckla både det gemensamma och individuella elevvårdsarbetet. Vi värdesätter aktuella kunskaper inom elevvården.

Arbetsspråket är finska. I arbetet kan ingå sporadiskt kvällsarbete. För att kunna sköta arbetet det nödvändigt att ha egen bil.

Behörighetsvillkor är behörighet enligt 7 § i lagen om ändring av lagen om elev- och studerandevård.
Betyg och intyg som påvisar behörigheten ska bifogas ansökan.

Lönen fastställs enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) visas upp.

Intervjuerna hålls vecka 5.

Mer information om befattningen ges av:
Juha-Pekka Lehmus, 044 374 3284, juha-pekka.lehmus@lohja.fi
Liisa Saarniniemi, 044 374 3740, liisa.saarniniemi@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 28.1.2022 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-11-22. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Basservice för personer i skolåldern, elevvård
Adress: Lojo, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats Lohjan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb