Skolpsykolog - Pedersöre kommun

Skolpsykolog - Pedersöre kommun

Pedersöre kommun anställer en skolpsykolog

Vi söker en skolpsykolog inom utbildningssektorn i Pedersöre kommun. Vi erbjuder en ypperlig möjlighet att aktivt utveckla elev- och studerandevården i skolorna. Du är en del av ett mångprofessionellt team med intressanta och mångsidiga arbetsuppgifter. Du har möjlighet till arbetshandledning och fortbildning.

Som vår skolpsykolog deltar du i den generella och individuella elev- och studerandevården. Till dina uppgifter hör elevens individuella stöd och handledning i anslutning till inlärning och välfärd, kartläggning av inlärningssvårigheter samt deltagande i det mångprofessionella elevvårdsarbetet. I det generella arbetet deltar du i den skolvisa elevvårdens verksamhet, ger konsultation och professionell vägledning för den övriga personalen samt är med och planerar och förverkligar metoder och modeller gällande enheternas och områdets välmående. Vi förväntar av dig god interaktions- och samarbetsförmåga samt beredskap till mångprofessionellt samarbete. För att klara av uppgifterna bör du ha ett självständigt arbetssätt samt en bra organisationsförmåga av det egna arbetet. Vi värdesätter kännedom om skolvärlden, erfarenhet av att jobba med barn samt av mångprofessionellt nätverksarbete.

Vi ser följande personliga egenskaper som särskilt viktiga:
-empati, tålamod, flexibilitet
-förmåga till självständigt arbete
-god samarbetsförmåga

Behörighetskraven är behörighet som legitimerad psykolog. Arbetstiden är 38,75 h/vecka. Språkkrav är god förmåga att i tal och skrift använda svenska och nöjaktig förmåga att tala finska.

Lön enligt AKTA. Personalsektionen fastställer löneinplacering.

Till ansökan bör du bifoga intyg över din behörighet.

Ett godtagbart läkarintyg inlämnas senast två veckor efter att uppgiften har tillträtts. Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet skall vinna laga kraft. Prövotiden är 4 månader.

Läs mer

https://www.pedersore.fi/

Utbildningsdirektör Rolf Sundqvist. Tel. 050-5147230 eller e-post: rolf.sundqvist@pedersore.fi

Pedersöre kommun, Avdelningen för utbildning och småbarnspedagogik
Adress: Pedersöre kommun, Skrufvilagatan 2, 68910 Pännäinen

Pedersöre kommun är en typisk österbottnisk landskommun med svenska som majoritetsspråk. Kommunen ger invånarna grundtrygghet och livskvalitet i ett välfungerande, på hållbar utveckling baserat lokalsamhälle med decentraliserat serviceutbud.

Mer om arbetsgivaren