Skolpsykolog - Kirkkonummen kunta

Vårt mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiet, är en ledande tanke i allt vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi dig många nya utmaningar och möjligheter! Välkommen med i vår duktiga och professionella fostrarskara!

Inom Kyrkslätt kommuns bildningsväsende lediganslås en ordinarie tjänst som skolpsykolog fr.o.m 1.2.2021. Skolpsykologen som söks arbetar huvudsakligen inom småbarnspedagogik samt i tre förskolor och i två mindre skolor. Eftersom enheterna är flera har barn/elevantalet begränsats till ca. 500. Kommunens bildningsväsende stöder ett fortsatt utvecklingsarbete för utvecklandet av stöd för växande och lärande hos barn. Genom nära samarbete med småbarnspedagogikens och grundläggande utbildningens lärare och speciallärare vill vi jobba för tidigt ingripande och förebyggande av svårigheter.

Skolpsykologen jobbar som en del av det svenskspråkiga elevvårdsteamet som består av 3 psykologer och 2 kuratorer. Teamet träffas regelbundet för att utveckla elevvårdsarbetet samt för kollegialt stöd. Arbetet i daghem och skolor består huvudsakligen av konsultationer, individuella bedömningar, samarbete med elever, vårdnadshavare och personal, stödsamtal, nätverksmöten, generell elevvård och utvecklingsarbete. Pararbete och arbete i grupper uppmuntras. Psykologerna har grupphandledning och fortbildning understöds.

Arbetsvillkor och arbetstid bestäms i enlighet med AKTA. Prövotid 6 månader.

Behörighetskrav är legitimerad psykolog. Observera att du bör bifoga dina examensbetyg eller andra sådana intyg där din behörighet framgår. Den som anställs skall uppvisa en godtagbar utredning över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag inom 30 dagar från anställningen (L504/2002). Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Lämna din ansökan i första hand via den elektroniska ansökningsblanketten under adressen www.kommunrekry.fi arbetsnyckel (325704). Per post skickas ansökan med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag under adressen Kyrkslätts kommun, Svensk utbildning/registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt. Ansökningstiden går ut 25.01.2021 kl. 12.00.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Skolpsykolog Helena Björkqvist tfn 040 729 0524
e-post: fornamn.efternamn(at)kyrkslatt.fi

Bildnings- och fritidstjänster, Svensk utbildning
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar. Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats.