Skolpsykolog - Raseborg stad

Kom med och skapa en ny, dynamisk skolpsykologverksamhet i Raseborg som en del av KoSko-psykolog teamet. Vi söker en öppen, självständig psykolog som gärna jobbar i samarbete med olika yrkesgrupper och uppskattar det förebyggande arbete som kan utföras inom elevvården.

Förtrogenhet med elevvårdsverksamhet, förmåga att utföra kognitiva utredningar och psykologiska kartläggningar ser vi som fördelar hos den sökande.

Möjlighet att arbeta en dag i veckan på distans.

Behörighetskrav: Legitimerad psykolog. Ifall behöriga sökande saknas kan studerande i slutskedet av studierna beaktas. Goda muntliga och skriftliga språkkunskaper i svenska och nöjaktiga muntliga och skriftliga språkkunskaper i finska.

Utdrag ur straffregister bör visas vid början av anställningen. Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering. Prövotid är 6 månader. Den valda bör innan befattningen tillträds uppvisa godtagbart intyg över hälsotillståndet.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

planerare och utvecklare av skolpsykologverksamheten Anna Mladenov, tisdagar-torsdagar tel. 019-289 2135

Lär dig mer om oss

Raaseporin kaupunki, Sivistystoimiala, Muu sivistystoiminta

Raseborgs stad


Adress: Raseborgsvägen 37, 10650 Tammisaari
Raseborg stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb