SKOLPSYKOLOG - Karleby stad

SKOLPSYKOLOG - Karleby stad

Karleby stads bildningsväsen ledigförklarar TRE (3) BEFATTNINGAR SOM SKOLPSYKOLOG att sökas på nytt. Befattningarna gäller tillsvidare och tillträds den 1 juni 2019. Skolpsykologerna arbetar inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Befattningarna är förlagda till ett elevvårdsteam som består av åtta skolpsykologer, nio skolkuratorer och två ansvariga kuratorer. De ansökningar som inkom tidigare kommer att beaktas
Ett framgångsrikt arbete som skolpsykolog kräver flexibilitet, interaktionsfärdigheter, förmåga att arbeta självständigt och i team samt ett utvecklingsinriktat arbetssätt. Behörighetskravet är legitimation som psykolog. Om behöriga sökande saknas, kan även studerande i slutet av sina studier beaktas. Vi värdesätter kunskaper i både finska och svenska samt erfarenhet av arbete som psykolog. Anställningen inleds med god introduktion och möjlighet att delta i en mentorsgrupp. Dessutom stödjer vi arbetet med teammöten som hålls varje vecka, arbetshandledning och möjlighet till distansarbete.

Villkoren för anställningsförhållandet samt lönen bestäms enligt AKTA. Den uppgiftsbaserade lönen för en legitimerad skolpsykolog är 3 893,68 euro i månaden och arbetstiden är 38 timmar och 15 minuter per vecka. Den som blir vald ska visa upp ett läkarutlåtande från företagshälsovården över sitt hälsotillstånd (inkl. narkotikatest) och ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) inom 30 dagar från delfåendet av valbeslutet. Anställningen inleds med sex månaders prövotid. Det finns möjlighet att förhandla om tidpunkten för när arbetet ska inledas.


Ansökan bör lämnas in via Kuntarekry senast måndagen den 30 april 2019 kl. 16. Sökande som inte har möjlighet att använda webbtjänsten kan adressera en skriftlig ansökan till Karleby bildningscentral, Strandgatan 16, 67100 Karleby.

Läs mer

http://www.kokkola.fi

utvecklingschef Mika Sarkkinen, tfn 040 489 2128 eller skolpsykolog Johanna Puumala, tfn 040 806 5352; e-post: fornamn.efternamn(at)edu.kokkola.fi.

Kokkolan kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkieliset opetuspalvelut
Adress: Kokkola, Karleby

Havsnära Karleby som är centralort i landskapet Mellersta Österbotten
är en tvåspråkig stad som växer och utvecklas. Karleby erbjuder sina invånare
många högklassiga alternativ för boende, ett brett urval av bastjänster,
goda kommunikationer och utmärkta möjligheter till fritidsaktiviteter.

Mer om arbetsgivaren