Skolpsykolog (studiepsykolog) - Raseborg stad

Raseborgs stad utvecklar sin elev- och studerandevård och söker nu en ny skolpsykolog (studiepsykolog) som ansvarar för gymnasiestuderandena och andra stadiets studeranden.

Staden har inte sedan tidigare en studiepsykolog och önskar utveckla en av skolpsykologbefattningarna till en studiepsykologbefattning. I staden finns två svenskspråkiga och ett finskspråkigt gymnasium samt yrkesutbildningsläroanstalten Axxell vilka studiepsykologen kommer att ansvara för. Till studiepsykologens uppgifter hör bland annat att erbjuda individuellt samtalsstöd och vägledning i frågor kring bland annat studiemotivation, tidsanvändning och stresshantering. Arbetet innefattar både förebyggande, gemensam och individuell elev- och studerandevård. Arbetet är mångsidigt och givande samt förutsätter förmåga att arbeta såväl självständigt som i team.

Möjlighet till distansarbete en dag i veckan.

Behörighetskrav: Legitimerad psykolog. Ifall behöriga sökande saknas kan studerande i slutskedet av studierna beaktas. Goda muntliga och skriftliga språkkunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktigt i det andra. Vi förväntar oss att du har social kompetens och förmåga att ta eget ansvar.

Utdrag ur straffregister bör visas vid början av anställningen. Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering. Prövotid är 6 månader. Den valda bör innan befattningen tillträds uppvisa godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet.

Mer om arbetsgivaren

bildningsdirektör Tina Nordman, tfn 019-2892140, skolpsykolog Maria Stenroos, tfn 019-289 3231

Raaseporin kaupunki, Sivistystoimiala, Muu sivistystoiminta
Adress: Raseborgsvägen 37, 10650 Tammisaari

Raseborgs stad

Raseborg stad - Rökfri arbetsplats Raseborg stad - UNICEF en barnvänlig kommun