Skolpsykologer (förlängd ansökningstid) - Raseborg stad

Raseborgs stad utvecklar sin elev- och studerandevård och inrättar fyra skolpsykologbefattningar. Vi söker nu två skolpsykologer till bildningsväsendet. Kom med och utveckla vår elev- och studerandevård!

Skolpsykologen arbetar tillsammans med övrig elev- och studerandevårdspersonal för elevens och studerandes välmående, inlärning och utveckling. Arbetet innefattar både förebyggande, gemensam och individuell elev- och studerandevård. Skolpsykologen arbetar även i nära samarbete med barn- och ungdomsteamet som består av fyra psykologer samt tre familjeterapeuter. Arbetet är mångsidigt och givande samt förutsätter förmåga att arbeta såväl självständigt som i team.

Behörighetskrav: Legitimerad psykolog. Ifall behöriga sökande saknas kan studerande i slutskedet av studierna beaktas. Goda muntliga och skriftliga språkkunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktigt i det andra. Vi förväntar oss att du har social kompetens och förmåga att ta eget ansvar.

Utdrag ur straffregister bör visas vid början av anställningen. Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering. Prövotid är 6 månader. Den valda bör innan befattningen tillträds uppvisa godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet.

Tidigare inkomna ansökningar beaktas.

Mer om arbetsgivaren

bildningsdirektör Tina Nordman, tfn 019-2892140, psykolog Christina Lönnberg, tfn 019-289 3230 och psykolog Maria Stenroos, tfn 019-289 3231

Raaseporin kaupunki, Sivistystoimiala, Muu sivistystoiminta
Adress: Raseborgsvägen 37, 10650 Tammisaari

Raseborgs stad

Raseborg stad - Rökfri arbetsplats Raseborg stad - UNICEF en barnvänlig kommun