Skip to main content
test
Skolpsykologvikariat - Kirkkonummen kunta

Inom Kyrkslätt svenska serviceområde för bildning och fritid lediganslås ett vikariat som skolpsykolog inom grundläggande utbildningens årskurser 7 - 9 och gymnasiet fr.o.m. 1.6.2022 eller enligt överenskommelse. Tiden för vikariatet är 1.6 - 5.1.2023, med eventuell möjlighet till förlängning.

Kom med i vårt kreativa elevhälsoteam inom bildningen och utveckla förebyggande arbete och tidigt stöd för elever i åldrarna 13 - 20 år. Ditt arbetsfält omfattar årskurserna 7 - 9 inom grundläggande utbildning och gymnasiet, vilket totalt blir ca. 550 elever. Genom ett nära samarbete med rektorer, lärare, speciallärare och övrig elevvårdspersonal vill vi jobba för tidigt ingripande och förebyggande av svårigheter.

Psykologen jobbar som en del av det svenskspråkiga elevhälsoteamet inom bildningen som består av 3 kuratorer och 3 psykologer. Vi träffas regelbundet för att utveckla elevhälsoarbetet samt för kollegialt stöd. Arbetet i skolorna består huvudsakligen av förebyggande arbete inom gemensam elevvård, konsultationer, utredning av svårigheter med inlärning och varande, stödsamtal med elever, samarbete med vårdnadshavare och personal, nätverksmöten och utvecklingsarbete. Pararbete och arbete i grupper uppmuntras. Psykologen har grupphandledning och fortbildning understöds.

Arbetsvillkor och arbetstid bestäms i enlighet med AKTA. Grundlönen är 3721,32 euro/mån.
Prövotid 2 månader.

Behörighetskrav är psykologie magister och legitimerad psykolog. Den valda bör uppvisa brottsregisterutdrag samt ett godtagbart intyg över hälsotillståndet innan arbetet inleds.

Ansökan bör inlämnas senast 20.5.2022 kl. 12.00 helst elektroniskt på adressen www.kuntarekry.fi (arbetsnyckel 407526).

Om det inte är möjligt kan ansökan skickas till Kyrkslätt kommun, chefen för stöd för växande och lärande Helena Björkqvist, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Förfrågningar kan göras till chefen för stöd för växande och lärande Helena Björkqvist tel. 040-7290524 eller e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Lär dig mer om oss

Serviceområdet för bildning och fritid, Svensk förskoleverksamhet och utbildning, Stöd av barnets tillväxt, utveckling och inlärning

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats.


Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Rekommenderade jobb