Skip to main content
test
Skolungdomsarbetare - Loviisan kaupunki

Fritidstjänsterna i Lovisa stad söker en skolungdomsarbetare för tiden 16.10.2023-31.12.2024.

Till skolungdomsarbetarens huvudsakliga uppgifter hör att planera, koordinera och genomföra Lovisa stads skolungdomsarbete. Skolungdomsarbetaren arbetar på de ungas villkor i huvudsak i skolorna för att stöda de unga.

Skolungdomsarbetaren är en bro mellan skolan och ungdomsväsendet samt som en tilläggsresurs under ungdomskvällar och inom semesterverksamheten. Av den sökande förväntar vi lämplig utbildning, tidigare arbetserfarenhet, den språkkunskap som en tvåspråkig arbetsmiljö förutsätter (finska och svenska) och goda färdigheter i sociala medier. Vi ser tidigare arbetserfarenhet med invandrarungdomar och övriga minoritetsgrupper som merit då vi väljer personen.

Skolungdomsarbetarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att

-vara närvarande i skolan, att hälsa och att småprata
arbeta intensivt med elevvården

-inneha en aktiv roll under rasterna
-erbjuda tid på tumanhand, lyssna på de unga utan att döma dem och att kraftigt styra dem mot
tolerans och att involvera alla

-vara anträffbar under lektionerna och att vara färdig att ta emot den unga när behovet kommer
-inneha en aktiv roll under temadagar och att delta i Jopo- och Flexverksamhet

-vara en god förebild för den unga, genom att betona hälsosamma levnadssätt, bland annat
sömn, matvanor, kondition och rusmedelsfrihet

-vara aktiv på sociala medier och att vara medveten i vilka forum de unga är och vad de gör där
under och efter skoldagen

-göra ungdomsarbete i ungdomslokalerna någon kväll i veckan och att delta i ungdomsväsendets
sommarverksamhet.

Vi erbjuder dig ett mycket omväxlande och belönande arbete bland unga. Du kommer att vara en del av ett bra och yrkeskunnigt arbetsteam, du kan omforma ditt arbete och använda din personlighet som redskap.

Arbetet börjar 16.10.2023 eller enligt avtal. Arbetstiden är 38,15 timmar i veckan.

Ansökningstiden slutar 2.10.2023 klockan 12.

Vi ber att du lämnar din ansökan på www.kuntarekry.fi. Bifoga till din ansökan skannade examensbetyg som visar din behörighet eller skicka skriftliga kopior på dem. Om du blir vald ska du inom 30 dagar från det att du fått beslutet om att du blivit vald framställa en godtagbar utredning om ditt hälsotillstånd och ett brottsregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Chefen för kultur- och fritidsväsendet Leif Eriksson, tfn 040 568 41 38, leif.eriksson@loviisa.fi
Uppsökande ungdomsarbetare Samira Al-Far, puh. 0440 555 386, samira.al-far@loviisa.fi

Lär dig mer om oss

Centralen för bildning och välfärd

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!

I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.


Adress: Karlskronabulevarden 8, 07900 Loviisa
Loviisan kaupunki - Rökfri arbetsplats Loviisan kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare Loviisan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb