test
Social- och familjeenhetschef - Pargas stad

Att bo och jobba i en skärgårdsmiljö vid havet är en dröm för många. Den unika skärgårdsstaden Pargas med cirka 15 100 invånare omfattar en stor del av Skärgårdshavets område och dess tusentals öar och holmar. Och ändå är det bara 25 km till Åbo centrum!

Social- och familjeservicen i Pargas stad slås samman till ett serviceområde i början av 2022. Vi söker nu en innovativ person med en klientorienterad och holistisk syn på social- och familjeservice för att leda denna nya helhet.

Social- och familjeenhetschef

Som ledare för serviceområdet social- och familjeservice bär du det övergripande ansvaret för den strategiska utvecklingen av serviceområdet, servicens kvalitet samt planeringen och uppföljningen av ekonomin och verksamheten. Inom social- och familjeservice ordnas lagstadgade tjänster inom socialvården och socialskyddet samt omfattande psykosociala tjänster. Målet är att genom mångprofessionellt arbete stödja barns, ungas och vuxnas välbefinnande och egen aktivitet i samarbete med olika nätverk. Vi har en mångsidig grupp professionella medarbetare som väntar på dig.

Centrala uppgifter för social- och familjeenhetschefen:

- Samlat ansvar för att strategiskt utveckla social- och familjeservicen genom tvärsektoriellt samarbete
- Samlat ansvar för att tjänsterna inom serviceområdet håller hög kvalitet och är lönsamma och effektfulla
- Expertis i utvecklingen av det arbete som utförs inom serviceområdet (barnfamiljer, barnskyddet, personer i arbetsför ålder, äldre personer och invandrare).
- Deltagande i ledningsgruppsarbetet inom social- och hälsovården i Pargas
- Personalförvaltning och arbete som närmaste chef för de ansvariga på serviceenheterna
- Budgetansvar
- Kommunikation om tjänsterna inom serviceområdet
- Intressegruppsarbete
- Regionalt utvecklingsarbete och utvecklingsarbete på landskapsnivå
- Samlat ansvar för socialjour under tjänstetid samt medlemskap i styrgruppen för socialjour utanför tjänstetid
- Ansvar för uppgifter som ledande tjänsteinnehavare inom socialvården (särskilt inom barnskyddet) vid behov


Behörighetsvillkoren för tjänsten är behörighet enligt 7 § och 32 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) samt tillräcklig ledarförmåga och god förtrogenhet med social- och familjeservice. Vi önskar att du har bra, dokumenterad erfarenhet av sammanslagnings- och utvecklingsprocesser i arbetsgemenskaper samt ett framtidsinriktat sätt att arbeta. Tvärprofessionell erfarenhet räknas som merit.

Vi erbjuder dig ett arbete som ger en god inblick i familje- och socialservice och i social- och hälsovård överlag, ett entusiastiskt och professionellt team att leda samt en utvecklingsvänlig atmosfär.

Blev du intresserad? I så fall kan du lämna in din ansökan och vid behov kontakta oss om du vill veta mer.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information ges av social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström, tfn 040 688 5497 eller e-post miia.lindstrom@pargas.fi, eller personalchef Peter Lindroos, tfn 044 358 5832 eller e-post peter.lindroos@pargas.fi.
Ansökan ska skickas elektroniskt senast 7.2.2022 kl. 12 via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 407944

Lär dig mer om oss

Pargas stad, Social- och hälsovård, Socialservice

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 100 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.


Adress: Strandvägen 28, 21600 Parainen

Rekommenderade jobb