Socialarbetare (2, familjesocialarbete) - Lohjan kaupunki

Vi söker två socialarbetare till familjesocialarbete till ordinarie nya tjänster.

Kom och utveckla barnfamiljernas socialtjänster med oss. Vi söker just dig till Lojo till vårt tvärprofessionella team där man tillsammans med klienten och familjen söker lösningar utifrån en fleraktörsplattform.

Du kommer att arbeta i teamet för barnfamiljernas socialtjänster enligt socialvårdslagen med 7 socialarbetare och 5 socialhandledare.

Din huvudsakliga uppgift är att göra en bedömning av servicebehovet och arbeta målmedvetet för barn och deras familjer som behöver särskilt stöd. I arbetet ingår mottagning av kontakter och barnskyddsanmälningar, rådgivning och handledning, bedömning av servicebehov inom det egna arbetsfältet på ett sektorsövergripande sätt samt målmedvetet klientarbete med befintliga klienter.

Arbetet förutsätter utmärkt interaktionsförmåga, förmåga att arbeta i par och i team och att samarbeta med myndigheter. Tidigare erfarenhet av barnfamiljernas socialtjänster, bedömningar av servicebehovet och god kunskap om lagstiftning och tjänstesystem är en förutsättning för framgång i arbetet. Vi ser gärna att du är utvecklingsinriktad och har god organisations- och dokumentationsförmåga.

Vår enhet är centralt belägen i Lojo centrum. Bilister kan vi erbjuda en avgiftsfri parkeringsplats. Vi har moderna verktyg till vårt förfogande. En flexibel arbetstid med lång flexram (7.00-9.30 och 14.00-19.00) och möjligheten till distansarbete ger dig flexibilitet att planera dina arbetsdagar.

Experterna på Ojamo familjestödscenter erbjuder stöd vid behov. På Ojamo familjestödscenter finns vid sidan av stödtjänsterna också Lojo stads egna mottagningsavdelningar/bedömningsavdelningar för barn och unga.

Vi erbjuder regelbunden arbetshandledning, möjlighet att konsultera specialsakkunniga, chefernas stöd samt en välfungerande företagshälsovård.

Behörighetsvillkor: Kravet är socialarbetarbehörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (7 §, 32 §) och Valviraregistrering.
Vid avsaknad av sökande som uppfyller behörighetsvillkoren kan tjänsten tillsättas tillfälligt högst för ett års tid med en person som studerar för att bli socialarbetare och som med godkänt resultat avlagt ämnesstudierna inom det sociala arbetet och praktiken i anslutning till dem.

Lönen är 3736,24 €/mån.+ eventuella erfarenhetstillägg, enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) visas upp.

Intervjuerna enligt överenskommelse.

Mer information ges av:
Chefen för barnfamiljearbetet Päivi Känkänen, 044 374 1225, paivi.kankanen@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 6.5.2021 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-105-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lära dig mer om oss

Lojo stad, Social- och specialtjänster för barn, unga och familjer
Adress: Larsgatan 50, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs