Skip to main content
test
Socialarbetare, 2 tjänster - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Socialarbetaren ansvarar för bedömningen av servicebehovet hos missbruks- och mentalvårdsklienter och hemlösa Åbobor med behov av särskilt stöd samt för det planmässiga klientarbetet och koordineringen av tjänsterna. I klientarbetet ingår förutom individuellt klientarbete också deltagande i mångprofessionellt samarbete med bl.a. de egna och producenterna av köptjänster, andra social- och hälsotjänster, specialiserade sjukvården samt tredje sektorn.

Boende- och missbrukartjänsterna har tio socialarbetare, tre service-/socialhandledare, boenderådgivare, boendeservicekoordinator, förmedlingskontotjänster och kontorspersonal, sammanlagt över 20 personer. Enhetens interna samarbetspartner är SHM:s bostadslöshetsprojekt Väylä, egna boendeserviceenheter, missbrukarvårdens dagcenter samt en enhet för tillfälligt boende. Köpta tjänster (anstalts-, boende- och öppenvårdstjänster) kompletterar de egna tjänsterna och det finns många samarbetspartner. Socialarbetarna har egna arbetsrum och regelbunden arbetshandledning.

Socialarbetarna arbetar i olika multiprofessionella team, såsom team för boendetjänster för rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården och för rehabiliteringsklienter inom mentalvården. Den lediga arbetsplatsen riktar sig till planmässigt socialarbete för klienter som bor inom boendeservicen för rehabiliteringsklienter inom mentalvården. Arbetskamraterna som stöder varandra och den närmaste chefen fungerar som stöd för det egna arbetet. Från enheten öppnar sig en utsiktsplats och möjlighet att påverka livssituationen och välbefinnandet för marginella och mest utsatta personer.

Behörighetskravet som socialarbetare är enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/15).

Tidigare arbetserfarenhet av planmässigt socialarbete för klienter som får missbrukar- eller mentalvårdstjänster, goda interaktionsfärdigheter och ett arbetssätt som respekterar klienten räknas som merit.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ledande socialarbetare Pasi Lehti tel. +358 44 907 2111, pasi.lehti@turku.fi
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Servicehelheten för välfärd, Familje- och socialservice, Psykosociala tjänster, Boende- och missbrukartjänster, Socialarbete inom boende- och missbrukartjänster

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Linnankatu 23, 20100 Turku

Rekommenderade jobb