Socialarbetare - Kimitoöns kommun

Socialarbetare - Kimitoöns kommun

Kimitoön är en dynamisk, tvåspråkig skärgårdskommun i Egentliga Finland med 6 800 invånare. Vi strävar att tillsammans främja kommunens livskraftighet och kommuninvånarnas välfärd. En liten kommuns fördel är att servicen finns nära tillgänglig och samarbetet mellan olika aktörer är smärtfritt. Kommunen erbjuder möjligheten att arbeta nära havet och den vackra naturen. Man kör från Åbo till Kimito på under en timme och från Salo på ca 45 minuter.

Vi söker
en SOCIALARBETARE att sköta socialt arbete med familjer både enligt Barnskydds- och Socialvårdslagen. Anställningen börjar enligt överenskommelse.

Vi samarbetar aktivt och på ett mångprofessionellt sätt med kommunens olika aktörer, för att kunna erbjuda bästa möjliga hjälp och stöd till våra klientfamiljer. Vi har möjlighet att tillsammans fundera och reflektera över vårt arbete tillsammans med vårt arbetspar, teamet och förmannen. Utöver detta har vi regelbunden handledning. I vårt team arbetar förutom en ledande socialarbetare, två socialarbetare samt fyra socialhandledare. Vi arbetar på de båda inhemska språken och du bör ha utmärkta kunskaper i det ena inhemska språket och goda kunskaper i det andra. Arbetstagarna har möjlighet att på arbetstid stärka sina kunskaper i det andra inhemska språket och få fortbildning enligt överenskommelse. Socialarbetaren har möjlighet till distansarbete.

Vi önskar att Du har ett inspirerat arbetsgrepp och att du är positiv till förändring. Vi värdesätter ett klientorienterat sätt, flexibilitet och en önskan att utveckla klientarbetet. Arbetsbil finns till arbetstagarnas förfogande, men egen bil är önskvärd.

Socialarbetarens behörighetskrav är socialarbetarkompetens enligt Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015 § 7). Om den sökande saknar behörighet kan tjänsten besättas tillfälligt för högst ett år av en person som enligt lag utfört tillräckliga studier i socialt arbete. Enligt överenskommelse kan arbetsgivaren stöda den anställda att göra utbildningen färdig. Den uppgiftsrelaterade lönen är 3550 €/månad, den sökande kan också ange sitt löneanspråk. Prövotiden är 6 mån.

Den som blir vald till tjänsten skall före valet fastställs uppvisa godtagbart läkarutlåtande över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag gällande kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn. Kommunen är en rökfri arbetsplats.

Tilläggsuppgifter ger tf. omsorgschef Harald Holmström tfn 040 575 7161 eller tf. socialchef Gisela Sjöblom tfn 044 521 1209. Ansökningarna skickas i första hand i elektronisk form via www.kuntarekry.fi. Ansökan jämte intyg kan också skickas till adressen: Kimitoöns kommun, socialchef, PL 22, 25701 Kimito senast 22.05.2019 kl. 16.00.

Vi tar kontakt till dig inom en vecka efter att ansökningstiden har gått ut!

Läs mer

http://www.kimitoon.fi/om_kimitoon/lediga_jobb
http://www.kimitoon.fi/halsa_valbefinnande/socialservice

Tf. omsorgschef Harald Holmström tfn 040 575 7161 eller tf. socialchef Gisela Sjöblom tfn 044 521 1209

Omsorgsavdelningen
Adress: Kimitoön, 25700 Kemiö

Kimitoön är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6 800 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt. Personalens välbefinnande är något som vi tar på allvar - våra cirka 600 anställda rankar årligen sin arbetstrivsel högt.

Mer om arbetsgivaren