Socialarbetare - Kirkkonummen kunta

Socialarbetare - Kirkkonummen kunta

En tjänst som socialarbetare vid familjetjänsterna i Kyrkslätts kommun fr.o.m. 12.8.2019 eller enligt överenskommelse.
Den uppgiftsrelaterade lönen är 3697,83 €/månad.

Är du den socialarbetare vi söker? Kom med i vårt glada gäng för att utföra högklassigt och klientinriktat socialarbete. År 2018 utbildade vi hela personalen inom familjetjänsterna och barnskyddet i ett systemiskt arbetsgrepp, och vi utvecklar arbetet enligt modellen.

Familjetjänsternas team består av jourteamet för barnfamiljer (2 socialarbetare, 2 socialhandledare), ett team som utför planmässigt arbete (2 socialarbetare, 5 socialhandledare), koordinatorn för stödfamiljeverksamhet, hemservicen (teamansvarig och 5 familjearbetare), barnatillsyningsmannen och ledande socialarbetaren.

Arbetshälsa är viktigt för oss, och vi erbjuder teamet regelbunden arbetshandledning. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete om de anställda så önskar.

Vi uppskattar ett positivt, kundorienterat och utvecklingsinriktat arbetsgrepp. Vi förutsätter kunnande enligt uppgiftens svårighetsgrad, goda sociala färdigheter och samarbetsförmåga, god uttrycksförmåga i skrift och förmåga att arbeta självständigt. Förmåga att arbeta i par och i team samt ett reflektivt arbetsgrepp är en förutsättning för framgångsrik skötsel av uppgiften.

Kravet på språkkunskap är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska. Kunskaper i svenska räknas som merit.

Behörighetskrav för tjänsten är behörighet som socialarbetare enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (817/2015).

Den som väljs till tjänsten ska uppvisa en bedömning av företagshälsovården om sina förutsättningar att sköta uppgifterna som hör till tjänsten.

Den som blir vald ska också visa upp ett straffregisterutdrag som avses i 6.2 § straffregisterlagen. I tjänsten iakttas en prövotid på sex månader.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Skicka din ansökan med den elektroniska ansökningsblanketten. Ansökningstiden går ut 25.7.2019 kl. 12.00. Ytterligare information ges av ledande socialarbetare inom familjetjänsterna Veronica Lundqvist tfn 040 759 1149 eller ledande socialarbetare inom barnskyddet Maria Isoaho tfn 040 741 0892 och chefen för socialarbete Sirkku Pekkarinen-Keto tfn 040 756 1411. E-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Vård- och omsorgstjänsterna, barnskydd
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.
Bekanta dig med oss på adressen www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren