Socialarbetare - Närpes stad

Socialarbetare - Närpes stad

Vård- och omsorgsnämnden söker en

SOCIALARBETARE

till en heltidstjänst på Familjecentret i Närpes från och med 01.02.2020 eller enligt överenskommelse.

Inom Familjecentret har vi samlat många olika yrkeskategorier. Familjecentret bildar ett nätverk av tjänster för barnfamiljer och till en del också för vuxna, så att servicen blir en välfungerande och samordnad helhet. Här arbetar förutom socialarbetare även hälsovårdare inom mödra- och barnrådgivning, hälsofrämjande, familjearbetare, barnpsykolog och sysselsättningskoordinator. Vi fungerar enligt lågtröskelmodell, dvs. det är lätt att komma i kontakt med oss och vi har som fokus att ge stöd i ett tidigt skede.

Vårt innovativa och utvecklingsglada team söker dig som är en positiv, ansvarsfull och flexibel person, som gillar både självständigt arbete och teamwork. Arbetet förutsätter ett fördomsfritt och utvecklingsinriktat arbetsgrepp, organisationsskicklighet och initiativförmåga. Vi uppskattar också att du har goda interaktionsfärdigheter.

Arbetsuppgifterna är i huvudsak socialt arbete bland barn, unga och familjer: öppenvårdstjänster för målgruppen, vårdnads- och umgängesärenden samt barnskyddsarbete. Familjecentret har 4 socialarbetartjänster, varav 3 är besatta med behöriga innehavare och nu söker vi den fjärde.

Vi har inlett utbildningen av personalen inom familjetjänsterna och barnskyddet i tillämpningen av den systemiska verksamhetsmodell som arbetsmetod. Det innebär starkare teamarbete, inbegriper ett mera systemiskt tänkande och ett mera kontinuerligt handlingsgrepp i arbetet.

Behörighetskravet är socialarbetarkompetens enligt Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015). Socialarbetarstuderande som har godkänt utförda ämnesstudier i socialarbete samt utförd praktik kan också beaktas.

Anställningsvillkor och lön enligt AKTA. Den som blir vald till tjänsten ska uppvisa straffregisterutdrag (Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002) samt ett godtagbart utlåtande om sitt hälsotillstånd innan valet av anställd fastställs. Prövotiden är 6 månader.

Välkommen med din ansökan senast 29.09.2019. Skicka i första hand din ansökan via Kommunrekrys elektroniska ansökningsblankett www.kuntarekry.fi

Närpes stad är en rökfri arbetsplats.

Vård- och omsorgsnämnden
Kyrkvägen 2
64200 Närpes

Tilläggsuppgifter fås av familjeomsorgschef Yvonne Lindén, tfn 0408267257 eller socialarbetare Carina Westberg, tfn 0401600939. E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

Dina ansökningshandlingar returneras inte.

Läs mer

http://www.narpes.fi

Familjeomsorgschef Yvonne Lindén, tfn 0408267257 eller socialarbetare Carina Westberg, tfn 0401600939. E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

Närpes stad, vård- och omsorgsavdelningen
Adress: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

Närpes stad har 650 fast anställda och ca 250 visstidsanställda fördelade på ett 40-tal arbetsplatser i vår vidsträckta kommun och är därmed den största arbetsgivaren i Sydösterbotten. Personalen fördelar sig avdelningsvis så att 44 % arbetar inom vård och omsorg, 34 % inom bildningen, 19 % inom tekniska sektorn och 3 % inom allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig sedan 1.1.2016 och förvaltningsspråket är svenska. Närpes stad är en rökfri arbetsplats. I trädgårdsstaden Närpes kombineras vacker och havsnära natur med god service och ett rikt näringsliv. Företagsamheten betecknas som en livsstil. Det finns entusiasm och en stark tro på Närpes framtida livskraft. Närpes stad är öppen och mottaglig - kom och trivs med oss!

Mer om arbetsgivaren